2022-01-31 | Nyheter och reportage

RFS förbundssekreterare uttalar sig om bristen på gode män i SVT Blekinge

Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet.

Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet.
Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt intervjuades i helgen av SVT och lyfte fram att bristen på gode män inte skapats av pandemin utan är ett strukturellt problem som finns i hela landet.
“Hon menar att många gode män upplever att de inte får det stöd de behöver, då dialogen med överförmyndaren är bristfällig.
– Utbildningen är också väldigt torftig. Den ger inte riktigt förutsättningarna för att kunna sköta de här uppdragen.”
För att se hela inslaget klicka här!

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget