2021-10-29 | Nyheter och reportage

RFS medlemmar bidrar till projekt om tvångsvård

Arvsfondsprojektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”, som drivs av organisationen Civil Rights Defenders, uppmärksammar människorättskränkningar inom svensk tvångsvård. RFS ingår i projektets expertgrupp och medverkar på olika sätt i arbetet.  Bland annat har RFS medlemmar deltagit i workshops och utbildningar om mänskliga rättigheter för intagna, liksom om hur man kan anmäla missförhållanden. 

RFS förbundssekreterare, Joanna Graumann Walnestedt.

– Vi lämnar kunskap och perspektiv från våra medlemmars uppdrag som kontaktpersoner och stödpersoner, men också från gode män och förvaltare som kommer i kontakt med brukare som tvångsvårdas eller som har tvångsvårdats, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare för RFS.

RFS har också kopplat samman projektet med frivilliga samhällsarbetare som hjälper eller har hjälpt någon som hamnat inom tvångsvården.

Till exempel har projektet intervjuat kontaktpersoner om hur de upplever sin roll, vilket stöd och vilken utbildning som ges och hur det kan utvecklas. Men också om vilken information och stöd de har eller behöver för att framföra klagomål.

Varför är det viktigt för RFS att medverka i projektet?

– En grundläggande del av RFS värdegrund är att den frivillige samhällsarbetaren ska medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att ha inblick i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Medborgarinsynen i tvångsvårdades förhållanden är viktig, och att vi som förbund kan lämna input i projektet är därför väldigt värdefullt. Det är viktigt att synliggöra brukarens röst vilket RFS kan göra genom kontaktpersoner, stödpersoner, gode män och förvaltare, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Här kan du läsa mer om projektet:

Tips för dig som vill veta mer om tvångsvårdades situation

Den 19 november, kl. 13-16, anordnar Civil Rights Defenders en konferens om mänskliga rättigheter inom tvångsvården. Dagen syftar till att lyfta frågan om rätten till information och att få vara delaktig när man är intagen för tvångsvård.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget