2021-10-29 | Nyheter och reportage

RFS medlemmar bidrar till projekt om tvångsvård

Arvsfondsprojektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”, som drivs av organisationen Civil Rights Defenders, uppmärksammar människorättskränkningar inom svensk tvångsvård. RFS ingår i projektets expertgrupp och medverkar på olika sätt i arbetet.  Bland annat har RFS medlemmar deltagit i workshops och utbildningar om mänskliga rättigheter för intagna, liksom om hur man kan anmäla missförhållanden. 

RFS förbundssekreterare, Joanna Graumann Walnestedt.

– Vi lämnar kunskap och perspektiv från våra medlemmars uppdrag som kontaktpersoner och stödpersoner, men också från gode män och förvaltare som kommer i kontakt med brukare som tvångsvårdas eller som har tvångsvårdats, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare för RFS.

RFS har också kopplat samman projektet med frivilliga samhällsarbetare som hjälper eller har hjälpt någon som hamnat inom tvångsvården.

Till exempel har projektet intervjuat kontaktpersoner om hur de upplever sin roll, vilket stöd och vilken utbildning som ges och hur det kan utvecklas. Men också om vilken information och stöd de har eller behöver för att framföra klagomål.

Varför är det viktigt för RFS att medverka i projektet?

– En grundläggande del av RFS värdegrund är att den frivillige samhällsarbetaren ska medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att ha inblick i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Medborgarinsynen i tvångsvårdades förhållanden är viktig, och att vi som förbund kan lämna input i projektet är därför väldigt värdefullt. Det är viktigt att synliggöra brukarens röst vilket RFS kan göra genom kontaktpersoner, stödpersoner, gode män och förvaltare, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Här kan du läsa mer om projektet:

Tips för dig som vill veta mer om tvångsvårdades situation

Den 19 november, kl. 13-16, anordnar Civil Rights Defenders en konferens om mänskliga rättigheter inom tvångsvården. Dagen syftar till att lyfta frågan om rätten till information och att få vara delaktig när man är intagen för tvångsvård.


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget


2023-06-07

Nyheter och reportage

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget