2021-10-29 | Nyheter och reportage

RFS medlemmar bidrar till projekt om tvångsvård

Arvsfondsprojektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”, som drivs av organisationen Civil Rights Defenders, uppmärksammar människorättskränkningar inom svensk tvångsvård. RFS ingår i projektets expertgrupp och medverkar på olika sätt i arbetet.  Bland annat har RFS medlemmar deltagit i workshops och utbildningar om mänskliga rättigheter för intagna, liksom om hur man kan anmäla missförhållanden. 

RFS förbundssekreterare, Joanna Graumann Walnestedt.

– Vi lämnar kunskap och perspektiv från våra medlemmars uppdrag som kontaktpersoner och stödpersoner, men också från gode män och förvaltare som kommer i kontakt med brukare som tvångsvårdas eller som har tvångsvårdats, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare för RFS.

RFS har också kopplat samman projektet med frivilliga samhällsarbetare som hjälper eller har hjälpt någon som hamnat inom tvångsvården.

Till exempel har projektet intervjuat kontaktpersoner om hur de upplever sin roll, vilket stöd och vilken utbildning som ges och hur det kan utvecklas. Men också om vilken information och stöd de har eller behöver för att framföra klagomål.

Varför är det viktigt för RFS att medverka i projektet?

– En grundläggande del av RFS värdegrund är att den frivillige samhällsarbetaren ska medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att ha inblick i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Medborgarinsynen i tvångsvårdades förhållanden är viktig, och att vi som förbund kan lämna input i projektet är därför väldigt värdefullt. Det är viktigt att synliggöra brukarens röst vilket RFS kan göra genom kontaktpersoner, stödpersoner, gode män och förvaltare, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Här kan du läsa mer om projektet:

Tips för dig som vill veta mer om tvångsvårdades situation

Den 19 november, kl. 13-16, anordnar Civil Rights Defenders en konferens om mänskliga rättigheter inom tvångsvården. Dagen syftar till att lyfta frågan om rätten till information och att få vara delaktig när man är intagen för tvångsvård.


2021-12-02

Nyheter och reportage

Digital medlemsträff för stödpersoner

Välkommen till en digital medlemsträff för stödpersoner den 15 december. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt en ledamot från förbundsstyrelsen. Program Kansliet berättar om arbetet inom området och ger tips på hur man kan initiera och utveckla samarbete med...

Läs hela inlägget


2021-12-02

Nyheter och reportage

Medlemsträff för frivilliga samhällsarbetare med uppdrag för barn

Välkommen på digital träff för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, kontaktfamiljer, stödfamiljer för barn och särskilt förordnade vårdnadshavare den 14 dec. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt ledamot från förbundsstyrelsen. Program RFS kansli berättar om vårt arbete inom området. Vi har...

Läs hela inlägget


2021-12-01

Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär. Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under...

Läs hela inlägget