2021-10-29 | Nyheter och reportage

RFS medlemmar bidrar till projekt om tvångsvård

Arvsfondsprojektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”, som drivs av organisationen Civil Rights Defenders, uppmärksammar människorättskränkningar inom svensk tvångsvård. RFS ingår i projektets expertgrupp och medverkar på olika sätt i arbetet.  Bland annat har RFS medlemmar deltagit i workshops och utbildningar om mänskliga rättigheter för intagna, liksom om hur man kan anmäla missförhållanden. 

RFS förbundssekreterare, Joanna Graumann Walnestedt.

– Vi lämnar kunskap och perspektiv från våra medlemmars uppdrag som kontaktpersoner och stödpersoner, men också från gode män och förvaltare som kommer i kontakt med brukare som tvångsvårdas eller som har tvångsvårdats, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare för RFS.

RFS har också kopplat samman projektet med frivilliga samhällsarbetare som hjälper eller har hjälpt någon som hamnat inom tvångsvården.

Till exempel har projektet intervjuat kontaktpersoner om hur de upplever sin roll, vilket stöd och vilken utbildning som ges och hur det kan utvecklas. Men också om vilken information och stöd de har eller behöver för att framföra klagomål.

Varför är det viktigt för RFS att medverka i projektet?

– En grundläggande del av RFS värdegrund är att den frivillige samhällsarbetaren ska medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att ha inblick i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Medborgarinsynen i tvångsvårdades förhållanden är viktig, och att vi som förbund kan lämna input i projektet är därför väldigt värdefullt. Det är viktigt att synliggöra brukarens röst vilket RFS kan göra genom kontaktpersoner, stödpersoner, gode män och förvaltare, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Här kan du läsa mer om projektet:

Tips för dig som vill veta mer om tvångsvårdades situation

Den 19 november, kl. 13-16, anordnar Civil Rights Defenders en konferens om mänskliga rättigheter inom tvångsvården. Dagen syftar till att lyfta frågan om rätten till information och att få vara delaktig när man är intagen för tvångsvård.


2024-04-24

Nyheter och reportage

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget


2024-04-17

Nyheter och reportage

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget