2024-04-24 | Nyheter och reportage 2024

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet.

Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott

En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter, bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

För att nå framgång i satta mål ses en fortsatt utökad och förbättrad samverkan mellan inblandade aktörer som betydande. Kriminalvården har under de senaste åren arbetat för mer extern samverkan samtidigt som man nu lyfter en ökad involvering av, bland annat, civilsamhället organisationer.

Mot den bakgrunden har nu RFS, tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer, deltagit på en hearing med Trygghetsberedningen. Organisationer inom civilsamhället gör ett avgörande arbete för att minska risken för återfall, sprider kunskap, sammanhang, social trygghet och så mycket mer.

RFS insatser i det återfallsförebyggande arbete

Med våra ideella uppdrag som besökare på häkten och anstalter samt biträdande övervakare och förtroendemän, finns vi med hela vägen för klienten, från häkte, anstalt och frivården till frigivningsmässor på anstalter för en förbättrad insluss ut mot samhället. Vi kilar in medmänskligheten när vi möts, håller studiecirklar och vi gör insatser som ska upplevas som frivilliga och något som kan skapa motivation och förutsättningar för en hållbarare insluss – och förhoppningsvis ett hållbarare liv ute i samhället.

Vi från RFS gör bland annat:
  • Studiecirklar i ämnet vardagsekonomi där vi ger verktyg för en ökad empowerment hos individen
  • Vi jobbar med att stärka och samla biträdande övervakare, viktiga personer med medmänsklighet som en ingång för att stödja kriminalvårdens klienter
  • Våra besöksgrupper träffar intagna på häkten och anstalt för att bryta isolering och fylla tiden med meningsfulla möten
  • Deltar i Frigivningsmässor på anstalter för att möta intagna, ge information och lyssna in vilka behov som finns.

RFS ser att civilsamhället fortsatt behöver vara en naturlig del av häkte, anstalt och frivård. Utifrån RFS perspektiv är det värdefullt, i det återfallsförebyggande arbetet, att Biträdande övervakare (BÖV), på olika sätt, ges en ökad involvering och som resurs i det dagliga arbetet att stötta Kriminalvårdens klienter.

RFS fortsätter bevakningen av Trygghetsberedningens utredning.


2024-05-20

Nyheter och reportage 2024

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och reportage 2024

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget


2024-04-17

Nyheter och reportage 2024

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget