2023-05-08 | Nyheter och reportage

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida.

RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna

Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som riktar sig till gode män och andra aktörer runt personer som har demens. Vi diskuterar bland annat hur en god man kan stödja en person som har demens och göra hen delaktig utifrån sina förutsättningar. Vi lägger extra vikt vid hur den gode mannen kan bidra till att sätta guldkant på huvudmannens tillvaro. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor om godmanskapet och projektets material.

Programmet för Svenska Demensdagarna hittar du på Seminarieprogram 2023 – Svenska Demensdagarna 2023 och mer information om Svenska Demensdagarna hittar du på www.svenskademensdagarna.se

Om webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare”

RFS har i ett treårigt Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två olika webbutbildningar. Den ena webbutbildningen riktar sig till ställföreträdare och den andra webbutbildningen riktar sig till huvudmän. Webbutbildningarna innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

För den som är nyfiken redan nu så har vi smyglanserat utbildningen på vår hemsida. Ytterligare information och lansering kommer under maj månad.


2023-02-08

Nyheter och reportage

Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Om jobbet Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli...

Läs hela inlägget


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget