2023-05-08 | Nyheter och reportage 2023

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida.

RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna

Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som riktar sig till gode män och andra aktörer runt personer som har demens. Vi diskuterar bland annat hur en god man kan stödja en person som har demens och göra hen delaktig utifrån sina förutsättningar. Vi lägger extra vikt vid hur den gode mannen kan bidra till att sätta guldkant på huvudmannens tillvaro. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor om godmanskapet och projektets material.

Programmet för Svenska Demensdagarna hittar du på Seminarieprogram 2023 – Svenska Demensdagarna 2023 och mer information om Svenska Demensdagarna hittar du på www.svenskademensdagarna.se

Om webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare”

RFS har i ett treårigt Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två olika webbutbildningar. Den ena webbutbildningen riktar sig till ställföreträdare och den andra webbutbildningen riktar sig till huvudmän. Webbutbildningarna innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

För den som är nyfiken redan nu så har vi smyglanserat utbildningen på vår hemsida. Ytterligare information och lansering kommer under maj månad.


2024-06-25

Nyheter och reportage 2023

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage 2023

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage 2023

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget