2023-05-08 | Nyheter och reportage

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida.

RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna

Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som riktar sig till gode män och andra aktörer runt personer som har demens. Vi diskuterar bland annat hur en god man kan stödja en person som har demens och göra hen delaktig utifrån sina förutsättningar. Vi lägger extra vikt vid hur den gode mannen kan bidra till att sätta guldkant på huvudmannens tillvaro. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor om godmanskapet och projektets material.

Programmet för Svenska Demensdagarna hittar du på Seminarieprogram 2023 – Svenska Demensdagarna 2023 och mer information om Svenska Demensdagarna hittar du på www.svenskademensdagarna.se

Om webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare”

RFS har i ett treårigt Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två olika webbutbildningar. Den ena webbutbildningen riktar sig till ställföreträdare och den andra webbutbildningen riktar sig till huvudmän. Webbutbildningarna innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

För den som är nyfiken redan nu så har vi smyglanserat utbildningen på vår hemsida. Ytterligare information och lansering kommer under maj månad.


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget


2023-06-07

Nyheter och reportage

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget