2023-05-08 | Nyheter och reportage 2023

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida.

RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna

Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som riktar sig till gode män och andra aktörer runt personer som har demens. Vi diskuterar bland annat hur en god man kan stödja en person som har demens och göra hen delaktig utifrån sina förutsättningar. Vi lägger extra vikt vid hur den gode mannen kan bidra till att sätta guldkant på huvudmannens tillvaro. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor om godmanskapet och projektets material.

Programmet för Svenska Demensdagarna hittar du på Seminarieprogram 2023 – Svenska Demensdagarna 2023 och mer information om Svenska Demensdagarna hittar du på www.svenskademensdagarna.se

Om webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare”

RFS har i ett treårigt Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två olika webbutbildningar. Den ena webbutbildningen riktar sig till ställföreträdare och den andra webbutbildningen riktar sig till huvudmän. Webbutbildningarna innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

För den som är nyfiken redan nu så har vi smyglanserat utbildningen på vår hemsida. Ytterligare information och lansering kommer under maj månad.


2023-12-20

Nyheter och reportage 2023

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget