2024-06-07 | Nyheter och reportage 2024

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete

Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i ett tidigt skede. Både som medmänniska och representant från myndighet belystes vikten av att våga ställa frågor och agera och som en forskare, inom brottförebyggande arbetet, underströk var att inte vänta på att forskningen ska komma med en lösning utan vi måste agera från där vi är nu.

Framgångsfaktorer som visat sig i det brottförebyggande arbetet, enligt forskaren, är just strukturerad samverkan med bland annat samtalsstöd, social färdighetsträning och fler sunda relationer runt brukaren och där fler insatser ökar möjligheterna att det också går bra.

Vi fick också höra, utifrån egen erfarenhet av Toni Tuunainens, tidigare rånare och numera socialpedagog och författare, om vägen tillbaka och där relationen, enligt honom, är det viktigaste. Att hitta någon som når fram och inte ger sig kan bli avgörande för den fortsatta resan framåt.

Vi på RFS hoppas att alla våra medlemmar som deltog fick med viktig kunskap samt blev påminda om hur mycket frivilliga samhällsarbetare redan gör i det brottsförebyggande arbetet; i relationen, guidningen, stödet och så mycket mer.

“Att samverka är svårt. Många regler, egna budgetar, okunskap om helhet. Vilka man skulle kunna samverka med. “

Citatet är från en medlem betonar hur svårt detta samarbete i praktiken är. Frågan är därför hur vi inom RFS kan hjälpas åt med frågor kring samverkan, är det något du som medlem undrar över eller kanske vill tipsa om? Prata gärna med en annan medlem, kontakta lokalföreningens styrelse eller oss på kansliet.

Slutligen vill vi också informera om den nya socialtjänstlagen som socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall kort berättade om. Socialtjänstlagen planeras att träda i kraft i juli 2025 och där ett av målen enligt ministern är ett förändrat arbetssätt från reaktivt till att kunna jobba tidigt, förebyggande, uppsökande och kunskapsbaserat. RFS kommer att fortsätta följa och uppdatera nyheter som rör den nya lagen.

Av de medlemmar som svarat på vår enkät efter Socialrättsdagen svarade 100 % att de kan tänka sig att delta igen. Med det intresset kommer vi att se över hur vi till nästa år kan erbjuda eventet igen till alla medlemmar. Håll utkik 2025!

Info: Socialrättsdagen arrangerades digitalt den 15 maj av JP Infonet och där RFS erbjöd medlemmar att kostnadsfritt delta. 


2024-06-05

Nyheter och reportage 2024

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2024

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Nyheter och reportage 2024

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget