2018-05-03 | Nyheter och reportage 2018

RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

Elin Molander, projektledare RFS och Gunilla Sundblad, förbundssekreterare RFS2018-05-03 

Idag var RFS med och talade vid en offentlig utfrågning i civilutskottet kring Riksrevisionens rapport Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. RFS tryckte på värdet av frivillighet och medborgarinsyn i uppdragen samt behovet av bättre metoder för rekrytering, utbildning och stöd.

Utfrågningen anordnades som ett led i beredningen av regeringens kommande skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare (RiR 2017:33). Utöver RFS höll även Riksrevisionen, JO, Länsstyrelsen i Stockholm län, SKL, SPF Seniorerna.

För RFS var Gunilla Sundblad, förbundsordförande och Elin Molander, projektledare Min rätt – Din roll på plats. Förutom att bevara värdet av frivilligheten i uppdragen lyfte de behovet av nationell tillsynsmyndighet och nationellt ställföreträdarregister. De beskrev även varför det behövs nationella och professionella metoder för rekrytering, utbildning och stöd. 

– Vi hör ofta från myndigheterna att det är så svårt att rekrytera. Vi skulle vilja vända på det, vi tycker att det är ett under att så många ställer upp och gör dessa insatser trots det usla stöd som de frivlliga ofta får, sa Gunilla Sundblad.

Elin Molander problematiserade diskussionen om att använda anställda ställföreträdare i vissa svåra fall. Vad är ett svårt fall? I vissa svåra fall kanske det ibland handlar om att någon annan samhällsinsats behöver sättas in? Många gode män och förvaltare utför idag professionella ställföreträdarskap, har ett stor medmänskligt engagemang i individen och finns tillgänglig utanför kontorstid. 

– För ensamkommande barn är gode mannen ofta den enda i nätverket som inte är anställd. När gode män fungerar bra är de oerhört värdefulla, sa Elin Molander. 

RFS avslutade med att påminna om hur viktigt det är att civilsamhällets organisationer får komma in i ett tidigt skede vid kommande utredningar, samt behovet av finansiering av vår verksamhet. 

Helene Fritzon (S), migrationsminister och biträdande justitieminister, berättade att regeringen tidigare samma dag fattat tre beslut som är inriktade på att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. 

RFS talar vid frågestund i civilutskottet 3 maj 2018Ur RFS powerpoint - Det här vill RFS

Läs regeringens pressmeddelande

Se webbsändningen av frågestunden i civilutskottet 


2022-05-17

Nyheter och reportage 2018

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget