2018-05-03 | Nyheter och reportage 2018

RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

Elin Molander, projektledare RFS och Gunilla Sundblad, förbundssekreterare RFS2018-05-03 

Idag var RFS med och talade vid en offentlig utfrågning i civilutskottet kring Riksrevisionens rapport Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. RFS tryckte på värdet av frivillighet och medborgarinsyn i uppdragen samt behovet av bättre metoder för rekrytering, utbildning och stöd.

Utfrågningen anordnades som ett led i beredningen av regeringens kommande skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare (RiR 2017:33). Utöver RFS höll även Riksrevisionen, JO, Länsstyrelsen i Stockholm län, SKL, SPF Seniorerna.

För RFS var Gunilla Sundblad, förbundsordförande och Elin Molander, projektledare Min rätt – Din roll på plats. Förutom att bevara värdet av frivilligheten i uppdragen lyfte de behovet av nationell tillsynsmyndighet och nationellt ställföreträdarregister. De beskrev även varför det behövs nationella och professionella metoder för rekrytering, utbildning och stöd. 

– Vi hör ofta från myndigheterna att det är så svårt att rekrytera. Vi skulle vilja vända på det, vi tycker att det är ett under att så många ställer upp och gör dessa insatser trots det usla stöd som de frivlliga ofta får, sa Gunilla Sundblad.

Elin Molander problematiserade diskussionen om att använda anställda ställföreträdare i vissa svåra fall. Vad är ett svårt fall? I vissa svåra fall kanske det ibland handlar om att någon annan samhällsinsats behöver sättas in? Många gode män och förvaltare utför idag professionella ställföreträdarskap, har ett stor medmänskligt engagemang i individen och finns tillgänglig utanför kontorstid. 

– För ensamkommande barn är gode mannen ofta den enda i nätverket som inte är anställd. När gode män fungerar bra är de oerhört värdefulla, sa Elin Molander. 

RFS avslutade med att påminna om hur viktigt det är att civilsamhällets organisationer får komma in i ett tidigt skede vid kommande utredningar, samt behovet av finansiering av vår verksamhet. 

Helene Fritzon (S), migrationsminister och biträdande justitieminister, berättade att regeringen tidigare samma dag fattat tre beslut som är inriktade på att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. 

RFS talar vid frågestund i civilutskottet 3 maj 2018Ur RFS powerpoint - Det här vill RFS

Läs regeringens pressmeddelande

Se webbsändningen av frågestunden i civilutskottet 


2018-12-20

Nyheter och reportage 2018

God jul och gott nytt år!

2018-12-20 Tack för alla fina insatser och samarbeten detta år! Nästa år tar vi nya gemensamma tag i arbetet för att skapa rättssäkra insatser för alla brukare som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare. Kansliet har stängt vecka 52 och...

Läs hela inlägget


2018-12-12

Nyheter och reportage 2018

Anmäl föreningen till RFS konferens och årsmöte!

2018-12-12 Nu går det att anmäla sig till RFS årliga konferens och årsmöte i maj 2019. Varje föreningen kan sända två representanter. Årsmötet kommer att äga rum i samma lokaler som förra året i Stockholm, den 11-12 maj. Temat kommer att handla...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Nyheter och reportage 2018

Behovet av cirkel stort!

2018-12-03 Hallå där Agneta Lundén, medlem i Solna/Sundbybergs- föreningen, som deltog i RFS pilotutbildning i nya studiecirkeln Vardagsekonomi. Varför vill du leda cirkeln Vardagsekonomi på anstalt och häkte? – Jag har jobbat på stödboende och har varit lekmannaövervakare sedan många år och vet vilka...

Läs hela inlägget