2018-05-15 | Nyheter och reportage 2018

Röster om RFS framtid

Representanter RFS styrelse vid minglet 4 maj2018-05-16

Den 4 maj firade RFS förbundsstyrelse och kansli RFS 50-årsdag med mingel tillsammans med samarbetsmyndigheter och organisationer. Här berättar några av deltagarna om hur de ser på RFS roll i framtiden.

Jeanette Byskén Henriksson, Patientnämnden Jönköping

Jag ser ett behov av att på nationell nivå säkra formerna för stödpersoner inom psykiatrin. Det är ytterst en rättssäkerhetsfråga. De som har rätt till stödpersoner är frihetsberövade och en mycket utsatt grupp. Patientnämnderna arbetar för att skapa mer lika förutsättningar i hela landet, här har också frivilligorganisationer som RFS en viktig roll. RFS kan utgöra en plattform som bidrar med utbildning och ett sammanhang för stödpersonerna, vilket ökar kvalitén på insatsen. 

Ingemar Färm och Krister KarlssonKrister Karlsson, lekmannaövervakare, tidigare anställd vid frivården

RFS står för ett engagemang och en långsiktighet som blir allt viktigare i takt med att behoven ökar och färre personer kan tänka sig att engagera sig i ett långsiktigt uppdrag. Föreningsarbete är inte lätt, men det är alldeles nödvändigt för att skapa en kontinuitet. RFS erbjuder också ett mycket viktigt sammanhang för frivilliga att samtala om sina uppdrag i och det kommer behövas också i framtiden.

Mattias Ekstrand, Frivården Stockholms stad

Jag är koordinator för lekmannaövervakare på frivården i Stockholm och har varit det i tre år. Jag är den enda i landet som har i uppdrag att enbart fokusera på lekmannaövervakare. Jag tror att ideellt arbete har framtiden för sig. Människor växer med sitt engagemang och alla kan bidra utifrån sin egen förmåga. Det är en stor blandning på dem som har uppdrag och alla behövs. RFS har en mycket viktig roll för de enskilda lekmannaövervakarna, men även för oss myndigheter. Ni utgör en draghjälp.

Karin Albom, Skatteverket

Genom Visionsrummet kan intagna på anstalt få mycket hjälp. I och med att så mycket är digitaliserat idag är det svårt att göra många ekonomiska ärenden om man inte har tillgång till en dator med Internetuppkoppling. En förhoppning för framtiden kanske kan vara digitala visionsrum där man, även om man sitter i fängelse, kan göra vissa ärenden och slipper hamna i ett digitalt utanförskap.

Yvonne Lindström, Skatteverket

Jag tycker att det som RFS gör är viktigare än någonsin och behoven av de insatser som organisationen gör kommer att finnas kvar.

Ingemar Färm, före detta förbundsordförande RFS

Alla organisationer som har ett patientperspektiv är viktiga och kommer att fortsätta vara det. Organisationer som RFS utgör en motpart till myndigheter och kan bidra med både insyn och ett annat kontaktnät än det som myndigheterna har. Dessutom har frivilliga oftast ett annat förtroende bland brukare än vad myndigheterna har.

Annika Sydberger Norrman, Kronofogden

RFS roll kommer att vara ännu viktigare i framtiden då mycket i samhället bygger på ett fungerande civilsamhälle. Myndigheter och civilsamhälle måste hjälpas åt. Helst ska man ju inte hamna hos Kronofogden och civilsamhället kan erbjuda ett mänskligt stöd, både för att förebygga, men också för att stötta personer som hamnat i problem.RFS är också en viktig budbärare av kunskap genom att nå personer som myndigheterna inte alltid når.

Urban Sanfridsson, tidigare anställd vid Frivården Jönköping

Civilsamhället är alldeles avgörande för att vi ska kunna ha en fungerande demokrati. Både myndigheter och frivilligkrafter behövs, det måste vara både och, inte antingen eller. Dessutom vill människor vara delaktiga och engagera sig, det är en win win-situation. Jag brukar säga att lekmannaövervakare både är metod och demokrati.

Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör Kriminalvården

Jag hoppas och tror att RFS kan spela en betydelsefull roll även i framtiden. Samtidigt förändras vårt samhälle och så även Kriminalvårdens uppdrag och förutsättningar Det blir därför viktigt att Kriminalvården och RFS tillsammans  tillvaratar, anpassar och utvecklar erfarenheterna från ett långvarigt samarbete så att det kan fortgå över tid.

Mattias Ekstrand Hanna Jarl

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Sydberger Norrman


2020-06-28

Nyheter och reportage 2018

Inbjudan till workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders anordnar en digital workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män med fokus på erfarenhetsutbyte. Klicka här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är 17e september. Inbjudan till konferensen finns som en pdf: ladda ner inbjudan. Tid: 25...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2018

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2018

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget