2018-09-28 | Nyheter och reportage 2018

Samarbete är framtiden i Umeå

2018-09-28

Att samverka kring frivilliguppdragen är framtiden, säger Christer Skaghammar, frivårdsinspektör i Umeå.

Via en artikel om RFS Rättssäkerhetsprojekt i Kriminalvårdens personaltidning Omkrim fick Christer Skaghammar nys om idén: att samarbeta över myndighetsgränserna kring lagreglerade frivilliguppdrag. Efter att förankrat frågan hos sin chef bjöd han in de andra myndigheterna och de då två lokalföreningarna i Umeå till ett förutsättningslöst möte.

Detta var år 2014. Sedan dess finns en arbetsgrupp tillsatt med representanter från frivård, patientnämnd, socialtjänst, överförmyndare och förening.

– Det har varit en stabil grupp med personer som tycker det här är roligt och viktigt, så samverkan kommer att leva vidare. Att samverka kring frivilliguppdragen med syfte att höja kvaliteten är en framtidsfråga, säger Christer Skaghammar.

En prioriterad fråga

En framgångsfaktor för samarbetet i Umeå är den tydliga förankringen hos ledningen i respektive verksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram en överenskommelse som cheferna skrivit under och ett årshjul för samarbetet. Att frågan varit prioriterad hos frivården Umeå innebär att personalen fortsatt använder insatsen lekmannaövervakare, trots att den de senaste åren nästan försvunnit på flera håll i myndigheten.

– Vi har hela tiden fortsatt arbeta aktivt med frågan, men jag vet att det nu pågår ett internt arbete inom hela Kriminalvården för att lyfta vilken resurs lekmannaövervakare och civilsamhället är. Och det är verkligen dags för det nu, säger Christer.

Synliggör frivilligas insatser

Gemensamma föreläsningar, en folder om alla uppdrag och rekrytering på stan är exempel på vad arbetsgruppen genomfört. Och det finns många idéer för det fortsatta samarbetet. Till exempel vill gruppen synliggöra de frivilligas insatser via sociala medier, få till ett möte med lokala politiker och öka flödet av frivilliga mellan myndigheterna.

– Kanske har någon varit lekmannaövervakare väldigt länge och vill testa på något annat uppdrag. Då kan vi tipsa om uppdragen hos de andra myndigheterna och hjälpa till att slussa engagemanget vidare, berättar Christer.

Fakta

  • I Umeå-regionens överenskommelse beskrivs syfte och mål med samarbetet samt dessa fokusområden: kompentenshöjande insatser, rekrytering och synliggörande av frivilligas insatser och myndigheternas arbete.
  • I årshjulet för samarbetet skrivs arbetsgruppens möten in: sex möten per år, varav ett med chefer.

Läs intervjun med Agneta Zedell om idén bakom RFS metodbok

Läs om det nya samarbetet i Borlänge för att motverka segregation


2018-12-20

Nyheter och reportage 2018

God jul och gott nytt år!

2018-12-20 Tack för alla fina insatser och samarbeten detta år! Nästa år tar vi nya gemensamma tag i arbetet för att skapa rättssäkra insatser för alla brukare som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare. Kansliet har stängt vecka 52 och...

Läs hela inlägget


2018-12-12

Nyheter och reportage 2018

Anmäl föreningen till RFS konferens och årsmöte!

2018-12-12 Nu går det att anmäla sig till RFS årliga konferens och årsmöte i maj 2019. Varje föreningen kan sända två representanter. Årsmötet kommer att äga rum i samma lokaler som förra året i Stockholm, den 11-12 maj. Temat kommer att handla...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Nyheter och reportage 2018

Behovet av cirkel stort!

2018-12-03 Hallå där Agneta Lundén, medlem i Solna/Sundbybergs- föreningen, som deltog i RFS pilotutbildning i nya studiecirkeln Vardagsekonomi. Varför vill du leda cirkeln Vardagsekonomi på anstalt och häkte? – Jag har jobbat på stödboende och har varit lekmannaövervakare sedan många år och vet vilka...

Läs hela inlägget