2021-12-14 | Nyheter och Reportage 2021

SKR anordnar digital träff för överförmyndare den 16/12

torsdag 16/12 deltar RFS i SKR:s digitala evenemang  ”Aktuellt för överförmyndare”. Eventet äger rum kl 9:30-12:00 och är helt öppet och kostnadsfritt för alla som har intresse av frågor kring ställföreträdarskap.

Eventet har flera olika avsnitt.

 

 

 

 

 

– Panelsamtal om rekrytering av ställföreträdare tillsammans med Joanna Graumann Walnestedt,  Anne Marbrandt  och Elisabeth Funseth.

– Medverkan från Bankföreningen Richard Edlepil där vi kommer prata om bankfrågor för ställföreträdare och utmaningar inom området.

– Mia Hemmestad föreläser om EKB och tillfällig vårdnadshavare  samt det nya cirkuläret på området.

– Eva Blomberg, proffessor emeritus medverkar och berättar om sin forskning inom överförmyndarområdet.

– Aktuella rättsfall med bland annat medverkan från Kristina Nilsson, jurist från Umeå Öf-verksamhet.

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktuelltforoverformyndare.58347.html


2023-09-18

Nyheter och Reportage 2021

RFS kansli söker en ekonomiassistent

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-18

Nyheter och Reportage 2021

RFS kansli söker en kansliadministratör

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Nyheter och Reportage 2021

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget