2021-12-14 | Nyheter och Reportage 2021

SKR anordnar digital träff för överförmyndare den 16/12

torsdag 16/12 deltar RFS i SKR:s digitala evenemang  ”Aktuellt för överförmyndare”. Eventet äger rum kl 9:30-12:00 och är helt öppet och kostnadsfritt för alla som har intresse av frågor kring ställföreträdarskap.

Eventet har flera olika avsnitt.

 

 

 

 

 

– Panelsamtal om rekrytering av ställföreträdare tillsammans med Joanna Graumann Walnestedt,  Anne Marbrandt  och Elisabeth Funseth.

– Medverkan från Bankföreningen Richard Edlepil där vi kommer prata om bankfrågor för ställföreträdare och utmaningar inom området.

– Mia Hemmestad föreläser om EKB och tillfällig vårdnadshavare  samt det nya cirkuläret på området.

– Eva Blomberg, proffessor emeritus medverkar och berättar om sin forskning inom överförmyndarområdet.

– Aktuella rättsfall med bland annat medverkan från Kristina Nilsson, jurist från Umeå Öf-verksamhet.

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktuelltforoverformyndare.58347.html


2022-05-17

Nyheter och Reportage 2021

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och Reportage 2021

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och Reportage 2021

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget