2021-12-14 | Nyheter och Reportage 2021

SKR anordnar digital träff för överförmyndare den 16/12

torsdag 16/12 deltar RFS i SKR:s digitala evenemang  ”Aktuellt för överförmyndare”. Eventet äger rum kl 9:30-12:00 och är helt öppet och kostnadsfritt för alla som har intresse av frågor kring ställföreträdarskap.

Eventet har flera olika avsnitt.

 

 

 

 

 

– Panelsamtal om rekrytering av ställföreträdare tillsammans med Joanna Graumann Walnestedt,  Anne Marbrandt  och Elisabeth Funseth.

– Medverkan från Bankföreningen Richard Edlepil där vi kommer prata om bankfrågor för ställföreträdare och utmaningar inom området.

– Mia Hemmestad föreläser om EKB och tillfällig vårdnadshavare  samt det nya cirkuläret på området.

– Eva Blomberg, proffessor emeritus medverkar och berättar om sin forskning inom överförmyndarområdet.

– Aktuella rättsfall med bland annat medverkan från Kristina Nilsson, jurist från Umeå Öf-verksamhet.

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktuelltforoverformyndare.58347.html


2023-02-08

Nyheter och Reportage 2021

Se hit! Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli i...

Läs hela inlägget


2023-02-07

Nyheter och Reportage 2021

Upplevelser av tvångsvård – En öppen föreläsning om patienternas mående under och efter psykiatrisk tvångsvård

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är en sammanslutning av patient- brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Mårten Jansson, som är utredare där, genomförde under 2022 en stor undersökning åt Socialstyrelsen av hur patienter och anhöriga upplever psykiatrins tvångsvård. RFS bjuder in till...

Läs hela inlägget


2023-02-06

Nyheter och Reportage 2021

RFS håller i digitalt erfarenhetsutbyte för BÖV och förtroendemän inom kriminalvården

Erfarenhetsutbyte för biträdande övervakare och förtroendemän inom kriminalvården. Under träffarna kommer medlemmar få utbyte om uppdragen och hur kontakten fungerar mot frivården. Datum för vårens träffar och länk till anmälningsformulär för respektive träff: 22 feb kl. 18-19 (Länk till anmälan) 23 mars kl. 18-19...

Läs hela inlägget