2021-12-14 | Nyheter och Reportage 2021

SKR anordnar digital träff för överförmyndare den 16/12

torsdag 16/12 deltar RFS i SKR:s digitala evenemang  ”Aktuellt för överförmyndare”. Eventet äger rum kl 9:30-12:00 och är helt öppet och kostnadsfritt för alla som har intresse av frågor kring ställföreträdarskap.

Eventet har flera olika avsnitt.

 

 

 

 

 

– Panelsamtal om rekrytering av ställföreträdare tillsammans med Joanna Graumann Walnestedt,  Anne Marbrandt  och Elisabeth Funseth.

– Medverkan från Bankföreningen Richard Edlepil där vi kommer prata om bankfrågor för ställföreträdare och utmaningar inom området.

– Mia Hemmestad föreläser om EKB och tillfällig vårdnadshavare  samt det nya cirkuläret på området.

– Eva Blomberg, proffessor emeritus medverkar och berättar om sin forskning inom överförmyndarområdet.

– Aktuella rättsfall med bland annat medverkan från Kristina Nilsson, jurist från Umeå Öf-verksamhet.

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktuelltforoverformyndare.58347.html


2023-12-20

Nyheter och Reportage 2021

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och Reportage 2021

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och Reportage 2021

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget