2017-11-20 | Nyheter och reportage 2017

Slit som gav resultat

Per Brugge, Lunds frivilliga samhällsarbetare2017-11-20

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.

Hur har föreningen bidragit till dagens samarbete? 
– Föreningen bildades 2010 för att protestera mot den hårda attityd och genuina misstro mot oss gode män som den då nya ledningen för överförmyndaren stod för. Ett gäng entusiaster arbetade enträget med att skriva brev och uppvakta överförmyndarnämnd, kommunrevision och länsstyrelsen med flera, berättar Per Brugge, ordförande för Lunds frivilliga samhällsarbetare samt ledamot i RFS förbundsstyrelse.

– Gemenskapen i föreningen bidrog till att vi orkade hålla ut, trots att vår frustration över situationen var på bristningsgränsen.

Efter två års kamp reagerade kommunledningen och så småningom rekryterades ny chef till överförmyndaren.

– Sedan dess har vi regelbunden kontakt med överförmyndarenheten. Vi har löst många gemensamma problem tack vare en öppen dialog baserad på ömsesidig respekt för varandras uppdrag och kunskap. Vi har också fått en bra kommunikation med överförmyndarnämnden. 

Vad är föreningens roll i samarbetet nu?

– Föreningen är idag en viktig samarbetspart i kommunen och vi upplever att vi blir lyssnade på. Just nu planerar vi en gemensam manifestation på internationella frivilligdagen, ett arbete som leds av överförmyndarnämnden. I oktober var vi kallade av kommunen till ett stormöte kring fördjupat samverkan med civilsamhället genom en lokal Överenskommelse och föreningen kommer att fortsätta delta i det arbetet. 

Vad betyder det för den enskilde medlemmen att föreningen är med RFS?

– RFS blir en samlande röst för landets alla frivilliga samhällsarbetare och bidrar genom sin opinionsbildning till att nyansera den bild allmänheten och politiker/myndigheter får av frivilligas insatser. Ofta är RFS debattinlägg den enda motvikten till onyanserade och generaliserande angrepp efter enskilda individers missgrepp. 

– RFS är också remissinstans i frågor som rör frivilliguppdragen. Genom förbundet kan vi förhoppningsvis även få gehör hos lagstiftaren om förändringar i den föråldrade föräldrabalken, avslutar Per.

Fakta om Lunds samarbete:

  • En arbetsgrupp i Lunds kommun har, inspirerad av förening och RFS metodbok, utrett förutsättningar för gemensamt arbete kring lagreglerade frivilliguppdrag.
  • Utredningen lyfter fram värdet av samarbetet och att det finns behov av att gruppen permanentas och utökas med representanter från de övriga lagreglerade områdena (patientnämnd och frivård). Läs mer Lunds samarbete här

2024-06-24

Nyheter och reportage 2017

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage 2017

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Nyheter och reportage 2017

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget