2021-11-05 | Nyheter och reportage

Starkt engagemang i studiecirkel

Igår hölls det sista studiecirkeltillfället i ”Vardagsekonomi” på Österåkeranstalten. Tio klienter deltog i cirkeln, som är den första som kunnat genomföras på plats efter pandemin.

– Deltagarnas engagemang och vilja att ta del av all information och diskutera de olika frågorna har gjort det till en ynnest att vara cirkelledare, säger Thomas Karlsson, studieansvarig på RFS, som har hållit i kursen.

Cirkeln har totalt haft fyra träffar där bland annat frågor om budget, framtidsplan, svenska trygghetssystemet och skuldsanering har belysts. Även kommunens budgetrådgivare har funnits på plats för att svara på frågor.

– Det finns en önskan att ta tag i sin ekonomiska situation, med exempelvis skulder. Men också att få verktyg för att kunna ändra sin inställning, säger Thomas Karlsson.

I cirkelns utvärdering har många vitsord lämnats:

”Rekommenderar att Kriminalvården gör ett program av den här studiecirkeln”, ”Allt var meningsfullt” ,”Bra med fördjupad kunskap att lägga upp en budget”, ”Kommer att planera om mina ekonomiska förutsättningar”  och ”Tack för att jag fick chansen att vara med” – för att nämna några.

Två andra avdelningar på Österåkeranstalten har nu anmält sitt intresse för kursen. Innan pandemin genomfördes fem studiecirklar i region Stockholm på olika anstalter och ett häkte.


2021-12-02

Nyheter och reportage

Digital medlemsträff för stödpersoner

Välkommen till en digital medlemsträff för stödpersoner den 15 december. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt en ledamot från förbundsstyrelsen. Program Kansliet berättar om arbetet inom området och ger tips på hur man kan initiera och utveckla samarbete med...

Läs hela inlägget


2021-12-02

Nyheter och reportage

Medlemsträff för frivilliga samhällsarbetare med uppdrag för barn

Välkommen på digital träff för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, kontaktfamiljer, stödfamiljer för barn och särskilt förordnade vårdnadshavare den 14 dec. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt ledamot från förbundsstyrelsen. Program RFS kansli berättar om vårt arbete inom området. Vi har...

Läs hela inlägget


2021-12-01

Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär. Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under...

Läs hela inlägget