2021-11-05 | Nyheter och reportage

Starkt engagemang i studiecirkel

Igår hölls det sista studiecirkeltillfället i ”Vardagsekonomi” på Österåkeranstalten. Tio klienter deltog i cirkeln, som är den första som kunnat genomföras på plats efter pandemin.

– Deltagarnas engagemang och vilja att ta del av all information och diskutera de olika frågorna har gjort det till en ynnest att vara cirkelledare, säger Thomas Karlsson, studieansvarig på RFS, som har hållit i kursen.

Cirkeln har totalt haft fyra träffar där bland annat frågor om budget, framtidsplan, svenska trygghetssystemet och skuldsanering har belysts. Även kommunens budgetrådgivare har funnits på plats för att svara på frågor.

– Det finns en önskan att ta tag i sin ekonomiska situation, med exempelvis skulder. Men också att få verktyg för att kunna ändra sin inställning, säger Thomas Karlsson.

I cirkelns utvärdering har många vitsord lämnats:

”Rekommenderar att Kriminalvården gör ett program av den här studiecirkeln”, ”Allt var meningsfullt” ,”Bra med fördjupad kunskap att lägga upp en budget”, ”Kommer att planera om mina ekonomiska förutsättningar”  och ”Tack för att jag fick chansen att vara med” – för att nämna några.

Två andra avdelningar på Österåkeranstalten har nu anmält sitt intresse för kursen. Innan pandemin genomfördes fem studiecirklar i region Stockholm på olika anstalter och ett häkte.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget