2021-11-05 | Nyheter och reportage

Starkt engagemang i studiecirkel

Igår hölls det sista studiecirkeltillfället i ”Vardagsekonomi” på Österåkeranstalten. Tio klienter deltog i cirkeln, som är den första som kunnat genomföras på plats efter pandemin.

– Deltagarnas engagemang och vilja att ta del av all information och diskutera de olika frågorna har gjort det till en ynnest att vara cirkelledare, säger Thomas Karlsson, studieansvarig på RFS, som har hållit i kursen.

Cirkeln har totalt haft fyra träffar där bland annat frågor om budget, framtidsplan, svenska trygghetssystemet och skuldsanering har belysts. Även kommunens budgetrådgivare har funnits på plats för att svara på frågor.

– Det finns en önskan att ta tag i sin ekonomiska situation, med exempelvis skulder. Men också att få verktyg för att kunna ändra sin inställning, säger Thomas Karlsson.

I cirkelns utvärdering har många vitsord lämnats:

”Rekommenderar att Kriminalvården gör ett program av den här studiecirkeln”, ”Allt var meningsfullt” ,”Bra med fördjupad kunskap att lägga upp en budget”, ”Kommer att planera om mina ekonomiska förutsättningar”  och ”Tack för att jag fick chansen att vara med” – för att nämna några.

Två andra avdelningar på Österåkeranstalten har nu anmält sitt intresse för kursen. Innan pandemin genomfördes fem studiecirklar i region Stockholm på olika anstalter och ett häkte.


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget


2023-06-07

Nyheter och reportage

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget