2022-03-22 | Nyheter och reportage

Uppdatering gällande godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)?
RFS skrev som remissinstans ett yttrande om utredningen förra året. Tyvärr har regeringen ännu inte har gått vidare med utredningen och något förslag till lagändring inte har trätt i kraft. Det verkar inte heller troligt att regeringen kommer gå vidare med utredningen nu innan valet.
RFS har varit i kontakt med justitiedepartementet och fått veta att det inte finns någon tidsplan för regeringens fortsatta arbete. RFS fortsätter bevaka utredningen och betona vikten av att utredningen hanteras vidare. Både utredningen i sin helhet och vårt remissvar finns att läsa på vår hemsida.

2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget