2022-03-22 | Nyheter och reportage

Uppdatering gällande godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)?
RFS skrev som remissinstans ett yttrande om utredningen förra året. Tyvärr har regeringen ännu inte har gått vidare med utredningen och något förslag till lagändring inte har trätt i kraft. Det verkar inte heller troligt att regeringen kommer gå vidare med utredningen nu innan valet.
RFS har varit i kontakt med justitiedepartementet och fått veta att det inte finns någon tidsplan för regeringens fortsatta arbete. RFS fortsätter bevaka utredningen och betona vikten av att utredningen hanteras vidare. Både utredningen i sin helhet och vårt remissvar finns att läsa på vår hemsida.

2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget