2018-04-20 | Nyheter och reportage 2018

Vad tycker partierna?

Bild från votering i riksdagen Foto: Ingemar-Edfalk-Sveriges-riksdag2018-04-24 

Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.

Läs även deras svar på  hur utvecklingen av frivilliguppdragen bör finansieras samt hur de ser på att frivilliga samhällsarbetare bör undantas avdragsgränsen för kostnadsersättning. 

Socialdemokraternas loggaSocialdemokraterna

–  Frivilliguppdragen är viktiga komplement till den skattefinansierade välfärden. Frivilligarbetare kan många gånger göra viktiga insatser som aldrig socialtjänsten, sjukvården eller andra samhällsorgan kan göra. Läs mer här

Moderaternas logga Moderaterna

–  Vi ser mycket positivt på alla frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt arbete. De bidrar till att höja det samlade engagemanget inom välfärdens olika verksamheter. Läs mer här

Sverigedemokraternas loggaSverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en mycket positiv syn på alla frivilliguppdrag och förstår att dessa ofta är grunden för ett välfungerande samhälle på många sätt. Olika kommuner har idag olika lösningar där samspelet med kommunen ibland fungerar bättre och ibland sämre. Läs mer här

Miljöpartiets loggaMiljöpartiet

– Miljöpartiet tycker att uppdragen ska finnas kvar, alla de uppgifter som utförs av frivilligarbetare kan inte utföras av anställd personal och i vissa sammanhang finns det ett extra värde i att uppgiften utförs av frivilliga. Läs mer här

Centerns loggaCenterpartiet

– Civilsamhället har ett väldigt viktigt uppdrag för att skapa ett gott samhällsklimat och de personer som frivilligt tar på sig jobb såsom övervakare eller stödpersoner gör ett väldigt viktigt arbete. Det kan vara svårt att rekrytera personer för frivilliguppdrag och det är viktigt att vi ser hur vi ska lösa det på de olika områden där de behövs. Läs mer här

Vänsterpartiets loggaVänsterpartiet

– Vänsterpartiet ser positivt på de lagreglerade frivilliguppdragen och anser att de har en viktig funktion för såväl enskilda som samhället i stort. Vi tycker att det är viktigt att stor tydlighet gäller både beträffande lekmannens uppdrag och ansvarsfördelningen mellan myndigheten och lekmännen. Läs mer här

Liberalernas loggaLiberalerna

– För oss liberaler är enskilda människors frivilliginsatser helt grundläggande. Stat och kommun kan aldrig ersätta människors eget engagemang. Läs mer här

Kristdemokraternas loggaKristdemokraterna

– De lagreglerade frivilliguppdragen är ett uttryck för tillit mellan samhälle och den enskilde. Det här anser vi är värt att värna och bevara. Läs mer här


2020-06-28

Nyheter och reportage 2018

Inbjudan till workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders anordnar en digital workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män med fokus på erfarenhetsutbyte. Klicka här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är 17e september. Inbjudan till konferensen finns som en pdf: ladda ner inbjudan. Tid: 25...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2018

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2018

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget