2018-04-20 | Nyheter och reportage 2018

Vad tycker partierna?

Bild från votering i riksdagen Foto: Ingemar-Edfalk-Sveriges-riksdag2018-04-24 

Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.

Läs även deras svar på  hur utvecklingen av frivilliguppdragen bör finansieras samt hur de ser på att frivilliga samhällsarbetare bör undantas avdragsgränsen för kostnadsersättning. 

Socialdemokraternas loggaSocialdemokraterna

–  Frivilliguppdragen är viktiga komplement till den skattefinansierade välfärden. Frivilligarbetare kan många gånger göra viktiga insatser som aldrig socialtjänsten, sjukvården eller andra samhällsorgan kan göra. Läs mer här

Moderaternas logga Moderaterna

–  Vi ser mycket positivt på alla frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt arbete. De bidrar till att höja det samlade engagemanget inom välfärdens olika verksamheter. Läs mer här

Sverigedemokraternas loggaSverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en mycket positiv syn på alla frivilliguppdrag och förstår att dessa ofta är grunden för ett välfungerande samhälle på många sätt. Olika kommuner har idag olika lösningar där samspelet med kommunen ibland fungerar bättre och ibland sämre. Läs mer här

Miljöpartiets loggaMiljöpartiet

– Miljöpartiet tycker att uppdragen ska finnas kvar, alla de uppgifter som utförs av frivilligarbetare kan inte utföras av anställd personal och i vissa sammanhang finns det ett extra värde i att uppgiften utförs av frivilliga. Läs mer här

Centerns loggaCenterpartiet

– Civilsamhället har ett väldigt viktigt uppdrag för att skapa ett gott samhällsklimat och de personer som frivilligt tar på sig jobb såsom övervakare eller stödpersoner gör ett väldigt viktigt arbete. Det kan vara svårt att rekrytera personer för frivilliguppdrag och det är viktigt att vi ser hur vi ska lösa det på de olika områden där de behövs. Läs mer här

Vänsterpartiets loggaVänsterpartiet

– Vänsterpartiet ser positivt på de lagreglerade frivilliguppdragen och anser att de har en viktig funktion för såväl enskilda som samhället i stort. Vi tycker att det är viktigt att stor tydlighet gäller både beträffande lekmannens uppdrag och ansvarsfördelningen mellan myndigheten och lekmännen. Läs mer här

Liberalernas loggaLiberalerna

– För oss liberaler är enskilda människors frivilliginsatser helt grundläggande. Stat och kommun kan aldrig ersätta människors eget engagemang. Läs mer här

Kristdemokraternas loggaKristdemokraterna

– De lagreglerade frivilliguppdragen är ett uttryck för tillit mellan samhälle och den enskilde. Det här anser vi är värt att värna och bevara. Läs mer här


2023-09-04

Nyheter och reportage 2018

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2018

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget


2023-06-07

Nyheter och reportage 2018

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget