2018-04-20 | Nyheter och reportage 2018

Vad tycker partierna?

Bild från votering i riksdagen Foto: Ingemar-Edfalk-Sveriges-riksdag2018-04-24 

Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.

Läs även deras svar på  hur utvecklingen av frivilliguppdragen bör finansieras samt hur de ser på att frivilliga samhällsarbetare bör undantas avdragsgränsen för kostnadsersättning. 

Socialdemokraternas loggaSocialdemokraterna

–  Frivilliguppdragen är viktiga komplement till den skattefinansierade välfärden. Frivilligarbetare kan många gånger göra viktiga insatser som aldrig socialtjänsten, sjukvården eller andra samhällsorgan kan göra. Läs mer här

Moderaternas logga Moderaterna

–  Vi ser mycket positivt på alla frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt arbete. De bidrar till att höja det samlade engagemanget inom välfärdens olika verksamheter. Läs mer här

Sverigedemokraternas loggaSverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en mycket positiv syn på alla frivilliguppdrag och förstår att dessa ofta är grunden för ett välfungerande samhälle på många sätt. Olika kommuner har idag olika lösningar där samspelet med kommunen ibland fungerar bättre och ibland sämre. Läs mer här

Miljöpartiets loggaMiljöpartiet

– Miljöpartiet tycker att uppdragen ska finnas kvar, alla de uppgifter som utförs av frivilligarbetare kan inte utföras av anställd personal och i vissa sammanhang finns det ett extra värde i att uppgiften utförs av frivilliga. Läs mer här

Centerns loggaCenterpartiet

– Civilsamhället har ett väldigt viktigt uppdrag för att skapa ett gott samhällsklimat och de personer som frivilligt tar på sig jobb såsom övervakare eller stödpersoner gör ett väldigt viktigt arbete. Det kan vara svårt att rekrytera personer för frivilliguppdrag och det är viktigt att vi ser hur vi ska lösa det på de olika områden där de behövs. Läs mer här

Vänsterpartiets loggaVänsterpartiet

– Vänsterpartiet ser positivt på de lagreglerade frivilliguppdragen och anser att de har en viktig funktion för såväl enskilda som samhället i stort. Vi tycker att det är viktigt att stor tydlighet gäller både beträffande lekmannens uppdrag och ansvarsfördelningen mellan myndigheten och lekmännen. Läs mer här

Liberalernas loggaLiberalerna

– För oss liberaler är enskilda människors frivilliginsatser helt grundläggande. Stat och kommun kan aldrig ersätta människors eget engagemang. Läs mer här

Kristdemokraternas loggaKristdemokraterna

– De lagreglerade frivilliguppdragen är ett uttryck för tillit mellan samhälle och den enskilde. Det här anser vi är värt att värna och bevara. Läs mer här


2024-04-24

Nyheter och reportage 2018

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget


2024-04-17

Nyheter och reportage 2018

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2023-10-16

Nyheter och reportage 2018

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget