2016-02-15 |

Viktigt med rätt information från början

Anders Dahlgren2016-02-15

Att ge tydlig information till barnet om sin roll redan i början av uppdraget är viktigt, säger Anders Dahlgren, god man för ensamkommande barn och medlem i Örebro frivilliga samhällsarbetare.

Det var efter ett informationsmöte hos kommunen 2011 som Anders tog sitt första uppdrag, som god man för en ensamkommande pojke från Somalia. Ett uppdrag som upphörde efter bara några veckor då pojken flyttade till en annan kommun. Sedan dess har Anders haft sju uppdrag, just nu har han två killar, 13 och 15 år, från Afghanistan.

Vad är viktigt att tänka på vid ett nytt uppdrag?
– Vid första mötet brukar jag berätta lite om mig själv så barnet får en bild av vem jag är. Jag berättar om rollen som god man och förklarar att jag inte är en tjänsteman som ska fatta beslut, utan är en vanlig samhällsmedborgare som gör det här frivilligt. Det tror jag är en trygghet för barnet, säger Anders.

Inför första mötet förbereder Anders en checklista över vad han ska göra under asylprocessen som han sedan går igenom tillsammans med barnet och en tolk. Han skriver även ut foldern om att söka asyl från Migrationsverkets hemsida på barnets språk.

Kan ålder, kön eller andra faktorer spela in kring vilken information som är viktig att ge?
– Ja, ungdomen kan ha gått i skola i många år eller inte alls, kan vara van vid att hantera pengar och göra sina egna inköp eller aldrig ha haft att göra med pengar. På ett sätt tycker jag det är bra att inte veta så mycket om barnets bakgrund utan istället börja med att lära känna varandra och sedan komma fram till vad som är viktigt för just den personen. Jag utgår från att alla människor har en kärna som är likadan, och tänker att alla personer oavsett ålder, kön och andra faktorer vill bli respekterad, uppmuntrad och ha inflytande i sina egna angelägenheter.

Anders berättar att en god man får en skriftlig uppdragsbeskrivning av överförmyndaren vid ett nytt uppdrag.
– Men jag tycker den behöver bli mer noggrann och samordnas med dem som arbetar närmast ungdomarna, som boendepersonal. Då skulle det bli tydligare för alla inblandade vem som ska göra vad, till exempel vem som ansvarar för att skjutsa ungdomen till möten.

När barnet fått PUT ska gode mannens uppdrag upphöra och fram till 18-årsdagen ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas. 

– Jag har fortsatt som särskilt förordnad vårdnadshavare för två ungdomar. Om ungdomen vill känns det naturligt att fortsätta, det är en trygghet för dem att någon de lärt känna finns kvar. Men det är också bra att kunna byta när det inte fungerar, tycker Anders. 

När barnet fått PUT är det mycket som ska ordnas, folkbokföring, pass, ID-kort och ansökan om barn- och studiebidrag.

I rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare blir det mycket fokus på skola, boende och samarbete med socialtjänsten. Men ur barnets perspektiv är det nog inte så stor skillnad, tror Anders. 

Hur kan man använda sin lokalförening för stöd i uppdraget?
Jag tror det är viktigt att träffa andra med liknande uppdrag för att byta erfarenheter och inte bara sitta ensam och klura. 

Avslutningsvis – om du tar ett sådant här uppdrag kommer du att lära känna dig själv lite mer! För mig har det varit en sorts personlig utveckling och jag har lärt mig massor av barnen.

Läs en längre intervju med Anders i den uppdaterade skriften ”Nytt liv i Sverige – En introduktion för gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare” som finns att ladda ner eller beställa här.

 

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här


2024-06-25

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget