2016-11-21 | Nyheter och reportage

Vill du engagera dig inom RFS?

Människor i grupp Foto: Stockphoto2016-11-22

Som medlem inom RFS är det i första hand i lokalföreningen som du kan engagera dig. Här ges exempel på insatser som du kan göra i din förening eller inom förbundet.

Det behövs alltid nya krafter i lokalföreningens styrelse, valberedning och revision. Varje förening kan sedan nominera kandidater till RFS förbundsstyrelse.

Även för den som inte vill eller kan ta på sig ett förtroendeuppdrag är det möjligt att engagera sig i föreningen. Det kan handla om insatser vid ett tillfälle eller kortare åtaganden, medan andra är åtagande som kan pågå över tid.

Exempel på insatser i förening/förbund:

  • Gå på en aktivitet
  • Arrangera en aktivitet
  • Delta i en arbetsgrupp
  • Starta en facebookgrupp inom föreningen
  • Ta fram/sköta föreningens hemsida
  • Gilla förbundets facebooksida och sprid inlägg
  • Var aktiv i RFS godmansforum
  • Skriv förslag på insändare till lokaltidning eller skrivelse till politiker – stäm av med styrelse
  • Skriv förslag på referat eller krönika och skicka till förbundets kansli.

Har du idéer och förslag? Kontakta din lokalförening och förankra dem!


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget