2016-11-21 | Nyheter och reportage

Vill du engagera dig inom RFS?

Människor i grupp Foto: Stockphoto2016-11-22

Som medlem inom RFS är det i första hand i lokalföreningen som du kan engagera dig. Här ges exempel på insatser som du kan göra i din förening eller inom förbundet.

Det behövs alltid nya krafter i lokalföreningens styrelse, valberedning och revision. Varje förening kan sedan nominera kandidater till RFS förbundsstyrelse.

Även för den som inte vill eller kan ta på sig ett förtroendeuppdrag är det möjligt att engagera sig i föreningen. Det kan handla om insatser vid ett tillfälle eller kortare åtaganden, medan andra är åtagande som kan pågå över tid.

Exempel på insatser i förening/förbund:

  • Gå på en aktivitet
  • Arrangera en aktivitet
  • Delta i en arbetsgrupp
  • Starta en facebookgrupp inom föreningen
  • Ta fram/sköta föreningens hemsida
  • Gilla förbundets facebooksida och sprid inlägg
  • Var aktiv i RFS godmansforum
  • Skriv förslag på insändare till lokaltidning eller skrivelse till politiker – stäm av med styrelse
  • Skriv förslag på referat eller krönika och skicka till förbundets kansli.

Har du idéer och förslag? Kontakta din lokalförening och förankra dem!


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget