2016-11-21 | Nyheter och reportage

Vill du engagera dig inom RFS?

Människor i grupp Foto: Stockphoto2016-11-22

Som medlem inom RFS är det i första hand i lokalföreningen som du kan engagera dig. Här ges exempel på insatser som du kan göra i din förening eller inom förbundet.

Det behövs alltid nya krafter i lokalföreningens styrelse, valberedning och revision. Varje förening kan sedan nominera kandidater till RFS förbundsstyrelse.

Även för den som inte vill eller kan ta på sig ett förtroendeuppdrag är det möjligt att engagera sig i föreningen. Det kan handla om insatser vid ett tillfälle eller kortare åtaganden, medan andra är åtagande som kan pågå över tid.

Exempel på insatser i förening/förbund:

  • Gå på en aktivitet
  • Arrangera en aktivitet
  • Delta i en arbetsgrupp
  • Starta en facebookgrupp inom föreningen
  • Ta fram/sköta föreningens hemsida
  • Gilla förbundets facebooksida och sprid inlägg
  • Var aktiv i RFS godmansforum
  • Skriv förslag på insändare till lokaltidning eller skrivelse till politiker – stäm av med styrelse
  • Skriv förslag på referat eller krönika och skicka till förbundets kansli.

Har du idéer och förslag? Kontakta din lokalförening och förankra dem!


2024-04-24

Nyheter och reportage

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget


2024-04-17

Nyheter och reportage

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget