2019-01-18 | Omvärldsnotiser 2019

FUB kritiska till kontaktperson som gruppaktivtet

2019-01-18

FUB är kritisk till LSS-utredningens förslag om assistans, inklusive förslaget rörande kontaktperson som gruppaktivitet.

Så här skriver FUB i sitt debattinlägg i Sörmlands nyheter: “LSS-insatsen kontaktperson, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har kraftigt begränsats av kommunala riktlinjer som saknar lagstöd. Det hade varit enkelt för utredningen att motverka kommunens felaktiga avslag. Istället föreslår man gruppaktiviteter, som helt står i strid med lagens intentioner.”

Även RFS är kritiskt till förslaget om kontaktperson som gruppaktivitet. Läs RFS kommentar till LSS-utredningen

Läs mer i Sörmlands nyheter


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget