2019-01-18 | Omvärldsnotiser 2019

FUB kritiska till kontaktperson som gruppaktivtet

2019-01-18

FUB är kritisk till LSS-utredningens förslag om assistans, inklusive förslaget rörande kontaktperson som gruppaktivitet.

Så här skriver FUB i sitt debattinlägg i Sörmlands nyheter: “LSS-insatsen kontaktperson, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har kraftigt begränsats av kommunala riktlinjer som saknar lagstöd. Det hade varit enkelt för utredningen att motverka kommunens felaktiga avslag. Istället föreslår man gruppaktiviteter, som helt står i strid med lagens intentioner.”

Även RFS är kritiskt till förslaget om kontaktperson som gruppaktivitet. Läs RFS kommentar till LSS-utredningen

Läs mer i Sörmlands nyheter


2019-02-11

Omvärldsnotiser 2019

Rapport om ensamkommande i nätverkshem

2019-02-11 Rädda Barnens projekt Access har under fyra år arbetat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Erfarenheterna från projektet släpps nu i en ny rapport. Syftet med rapporten är att redogöra för hur situationen ser ut för ensamkommande barn...

Läs hela inlägget


2019-02-08

Omvärldsnotiser 2019

SKL om arvoden för kontaktperson

2019-02-08 SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Nu finns 2019 års rekommendation att ta del av. Syftet med SKL:s rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i...

Läs hela inlägget


2019-01-29

Omvärldsnotiser 2019

Eskilstuna-föreningen ingår IOP

2019-01-29 Eskilstuna kommun och RFS lokalförening i Eskilstuna ingår IOP-avtal skriver kommunen i ett pressmeddelande. Eskilstuna god man- och förvaltarförening ska enligt överenskommelsen bland annat hålla i och utveckla grundutbildningen för gode män, och erfarenhetsutbyte ska erbjudas samtliga gode män vid två...

Läs hela inlägget