2023-01-25 | Omvärldsnotiser

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet.

Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och Kriminalvårdens samarbete i Sverige. Det som studeras är volontärsektorns uppgift och funktion, även hur mycket statsbidrag de får och hur samarbetet fungerar mellan parterna. Kartläggningen gjordes med hjälp av strukturerade frågeformulär och intervjuer, som analyserades med tematisk analys. Resultatet visade vilka frivilligorganisationer Kriminalvården gett statsbidrag år 2022 samt vilken uppgift och funktion de fyller. I resultatet påvisades även en djupare förståelse kring samarbetets funktion och de svårigheter och utmaningar som finns, samt hur frivilligorganisationerna kan utgöra ett komplement till Kriminalvårdens verksamhet. I slutsatsen presenterades ett överlag positivt samarbete mellan frivilligorganisationerna och Kriminalvården, där frivilligorganisationerna fyller en viktig funktion, men där de ojämlika vårdinsatserna problematiserades. Det framkom också att det finns samarbeten med fler frivilligorganisationer, som inte får statsbidrag. De inkluderades således inte i denna kartläggning, men är något som framtida forskning skulle kunna ta hänsyn till.

Uppsatsen finns att läsa i sin helhet här: En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn


2022-04-04

Omvärldsnotiser

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget