2019-02-11 | Omvärldsnotiser 2019

Rapport om ensamkommande i nätverkshem

2019-02-11

Rädda Barnens projekt Access har under fyra år arbetat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Erfarenheterna från projektet släpps nu i en ny rapport.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur situationen ser ut för ensamkommande barn i nätverkshem, beskriva på vilket sätt barnen missgynnas samt presentera förbättringsområden och goda exempel.  Rapporten vänder sig bland annat till civilsamhället, kommuner, gode män, myndigheter och politiker. Den är tänkt att utgöra ett stöd och verktyg för aktörer som vill förbättra för ensamkommande barn i nätverkshem.

Ensamkommande barn i nätverkshem är en osynlig och bortglömd grupp som riskerar att fara illa på grund av luckor i samhällsstödet och skyddsfunktioner, skriver Rädda barnen i sitt pressmeddelande. De är utsatta för flera olika riskfaktorer såsom sämre förutsättningar till etablering, sämre studieresultat, isolering och trångboddhet.

Ladda ner rapporten här


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget