2019-02-11 | Omvärldsnotiser 2019

Rapport om ensamkommande i nätverkshem

2019-02-11

Rädda Barnens projekt Access har under fyra år arbetat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Erfarenheterna från projektet släpps nu i en ny rapport.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur situationen ser ut för ensamkommande barn i nätverkshem, beskriva på vilket sätt barnen missgynnas samt presentera förbättringsområden och goda exempel.  Rapporten vänder sig bland annat till civilsamhället, kommuner, gode män, myndigheter och politiker. Den är tänkt att utgöra ett stöd och verktyg för aktörer som vill förbättra för ensamkommande barn i nätverkshem.

Ensamkommande barn i nätverkshem är en osynlig och bortglömd grupp som riskerar att fara illa på grund av luckor i samhällsstödet och skyddsfunktioner, skriver Rädda barnen i sitt pressmeddelande. De är utsatta för flera olika riskfaktorer såsom sämre förutsättningar till etablering, sämre studieresultat, isolering och trångboddhet.

Ladda ner rapporten här


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget