2019-02-11 | Omvärldsnotiser 2019

Rapport om ensamkommande i nätverkshem

2019-02-11

Rädda Barnens projekt Access har under fyra år arbetat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Erfarenheterna från projektet släpps nu i en ny rapport.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur situationen ser ut för ensamkommande barn i nätverkshem, beskriva på vilket sätt barnen missgynnas samt presentera förbättringsområden och goda exempel.  Rapporten vänder sig bland annat till civilsamhället, kommuner, gode män, myndigheter och politiker. Den är tänkt att utgöra ett stöd och verktyg för aktörer som vill förbättra för ensamkommande barn i nätverkshem.

Ensamkommande barn i nätverkshem är en osynlig och bortglömd grupp som riskerar att fara illa på grund av luckor i samhällsstödet och skyddsfunktioner, skriver Rädda barnen i sitt pressmeddelande. De är utsatta för flera olika riskfaktorer såsom sämre förutsättningar till etablering, sämre studieresultat, isolering och trångboddhet.

Ladda ner rapporten här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget