RFS föreläser vid rekryteringskonferens

Börjar

22 oktober 2018 00:00

Plats

Linköping

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, föreläser vid rekryteringskonferens som Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med Linköpings kommun. Föreläsningen kommer vara inspirerad av metodboken

Se programmet här