2019-01-15 | Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15

Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst.

Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt den särskilda beräkningsregeln i socialtjänstlagen (4 kap. 1 b §). Den innebär att 25 procent av inkomsterna av anställning inte ska räknas med vid bedömningen av rätten till bistånd för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd.

Även om Kammarrättens tolkning av ersättningen gäller just nämnda begränsningsregel kan den  ändå få betydelse i andra situationer där det kan vara avgörande om arvodet för ett lagreglerat frivilliguppdrag är att betrakta som en inkomst av tjänst eller inte.

Mål nr 1220-18

 

 


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget