2019-01-15 | Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15

Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst.

Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt den särskilda beräkningsregeln i socialtjänstlagen (4 kap. 1 b §). Den innebär att 25 procent av inkomsterna av anställning inte ska räknas med vid bedömningen av rätten till bistånd för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd.

Även om Kammarrättens tolkning av ersättningen gäller just nämnda begränsningsregel kan den  ändå få betydelse i andra situationer där det kan vara avgörande om arvodet för ett lagreglerat frivilliguppdrag är att betrakta som en inkomst av tjänst eller inte.

Mål nr 1220-18

 

 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget