2019-01-15 | Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15

Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst.

Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt den särskilda beräkningsregeln i socialtjänstlagen (4 kap. 1 b §). Den innebär att 25 procent av inkomsterna av anställning inte ska räknas med vid bedömningen av rätten till bistånd för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd.

Även om Kammarrättens tolkning av ersättningen gäller just nämnda begränsningsregel kan den  ändå få betydelse i andra situationer där det kan vara avgörande om arvodet för ett lagreglerat frivilliguppdrag är att betrakta som en inkomst av tjänst eller inte.

Mål nr 1220-18

 

 


2019-02-11

Omvärldsnotiser 2019

Rapport om ensamkommande i nätverkshem

2019-02-11 Rädda Barnens projekt Access har under fyra år arbetat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Erfarenheterna från projektet släpps nu i en ny rapport. Syftet med rapporten är att redogöra för hur situationen ser ut för ensamkommande barn...

Läs hela inlägget


2019-02-08

Omvärldsnotiser 2019

SKL om arvoden för kontaktperson

2019-02-08 SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Nu finns 2019 års rekommendation att ta del av. Syftet med SKL:s rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i...

Läs hela inlägget


2019-01-29

Omvärldsnotiser 2019

Eskilstuna-föreningen ingår IOP

2019-01-29 Eskilstuna kommun och RFS lokalförening i Eskilstuna ingår IOP-avtal skriver kommunen i ett pressmeddelande. Eskilstuna god man- och förvaltarförening ska enligt överenskommelsen bland annat hålla i och utveckla grundutbildningen för gode män, och erfarenhetsutbyte ska erbjudas samtliga gode män vid två...

Läs hela inlägget