2017-01-09 | Omvärldsnotiser 2017

Arvoden till kontaktpersoner felaktigt utbetalade

2017-01-09 Uppsala kommun har felaktigt betalat ut arvode till kontaktpersoner och familjehem vars uppdrag har upphört. 

Det var under en internkontroll under hösten som socialtjänsten i Uppsala kommun upptäckte att man fortsatt betala ut ersättningar till ett 50-tal familjehem, jourhem och kontaktpersoner vars uppdrag redan var avslutade.

Uppsala kommun kommer att skicka ut ett brev till alla som fått felaktiga utbetalningar, med information om hur mycket de blir återbetalningsskyldiga.

Läs artikeln i Uppsala nya tidning här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget