2018-12-12 | Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12

Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet.

Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en kontaktperson. Enligt kommunens yttrande var det svårt att hitta en passande kontaktperson som matchade mannens önskemål.

Men när Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gick igenom journalanteckningarna kring ärendet, tyckte de inte att de fann stöd för kommunens ståndpunkt. Myndigheten anser därför att det dröjt oskäligt länge (ett halvår) innan mannen fick en kontaktperson och dömer ut en avgift på 10 000 kronor. 10 000 kronor är den lägsta avgiften, 1 miljon kronor den högsta.

Läs artikeln i Folkbladet


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2018

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2018

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget