2018-12-12 | Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12

Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet.

Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en kontaktperson. Enligt kommunens yttrande var det svårt att hitta en passande kontaktperson som matchade mannens önskemål.

Men när Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gick igenom journalanteckningarna kring ärendet, tyckte de inte att de fann stöd för kommunens ståndpunkt. Myndigheten anser därför att det dröjt oskäligt länge (ett halvår) innan mannen fick en kontaktperson och dömer ut en avgift på 10 000 kronor. 10 000 kronor är den lägsta avgiften, 1 miljon kronor den högsta.

Läs artikeln i Folkbladet


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-07

Omvärldsnotiser 2018

Söderhamn: Tar inte uppdrag för pengarnas skull

2018-12-07 Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, med bland annat gode män och förvaltare, vill locka fler till föreningen. På internationella frivilligdagen visade de upp sig i Söderhamn för att få folk att engagera sig, skriver Hela Hälsingland. – Det finns alltid ett behov av...

Läs hela inlägget