2018-12-12 | Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12

Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet.

Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en kontaktperson. Enligt kommunens yttrande var det svårt att hitta en passande kontaktperson som matchade mannens önskemål.

Men när Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gick igenom journalanteckningarna kring ärendet, tyckte de inte att de fann stöd för kommunens ståndpunkt. Myndigheten anser därför att det dröjt oskäligt länge (ett halvår) innan mannen fick en kontaktperson och dömer ut en avgift på 10 000 kronor. 10 000 kronor är den lägsta avgiften, 1 miljon kronor den högsta.

Läs artikeln i Folkbladet


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget