2017-03-22 | Omvärldsnotiser 2017

Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT

2017-03-22 

Migrationsöverdomstolen slår fast att ett barn som inte har ett ordnat mottagande i form av en familj eller ett socialt nätverk i Afghanistan ska betraktas som alternativt skyddsbehövande och få permanent uppehållstillstånd.

Fallet gäller ett en 15-årig hazar som bott större delen av sitt liv med sin familj i Iran. Han sökte asyl i Sverige i december 2014. Domstolen ansåg att han sammantaget var särskilt sårbara eftersom han saknar familj och socialt nätverk i Afghanistan. Han anses även i framtiden löpa en individuell och specifik risk för att utsättas för våld och andra övergrepp. 

Ladda ner domen som pdf


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget