2017-03-13 | Omvärldsnotiser 2017

Beslut om nytt ersättningssystem

2017-03-13 

I förra veckan beslutade regeringen om ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. 

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga ska framförallt baseras på schabloner. Enligt regeringen ska det göra att regelverket blir enklare och att Migrationsverket därmed ska kunna betala ut ersättningar till kommunerna snabbare.

Det innebär bland annat att kommuner kommer att få en schablonersättning på 52 000 kronor per ensamkommande barn som de tar emot. Det ska täcka transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.

Läs mer om ersättningssystemet på regeringens webbplats

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget