2017-04-19 | Omvärldsnotiser 2017

Besöksgrupp i Jönköpingsposten

2017-04-19 

Marianne Adelswärd och Pia Alderbring som ingår i Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare besöksgrup intervjuas om hur det är att vara besökare på häktet i Jönköpingsposten.

De berättar också om vad som krävs för att bli besökare och lyfter fram att det viktigaste egenskaperna är att man ska vara fördomsfri och tålmodig.
— Och så ska man vara en medmänniska. Man får lära sig så mycket om andra, hur olika vi kan vara och att livet kan vara väldigt tufft. Man blir också väldigt medveten om vilka orättvisor som finns, säger Marianne Adelswärd.

Läs artikeln i Jönköpingsposten här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget