2017-12-12 | Omvärldsnotiser 2017

BO: Rapport om ensamkommande som försvinner

2017-12-12

Barnombudsmannen har överlämnat en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. I rapporten lyfter de bland annat fram varför ensamkommande barn avviker från boenden som de placerats på, samt lämnar förslag på förändringar.

Barnombudsmannen konstaterar att en orsak till att barn avviker är problem som grundar sig i barnets placering.

BO:s förslag

 

  • BO förslår att statliga mottagnings- och utredningsenheter införs för bedömning av barns behov samt att boenden bättre måste anpassas efter barnets behov. 
  • Bo förslår att barn med särskilda behov bör få god man med utbildning och särskild kompetens.
  • BO anser att god man bör ha ett lagstadgat ansvar att inom ett dygn polisanmäla om ett ensamkommande barn avvikit. 
  • När ett barn återvänder bör socialtjänsten göra en behovsbedömning på samma sätt som vid ankomst, tillsammans med ett multidisciplinärt team, god man och barnet själv. 

 

Barns röster

På sidan 40 i raporten finns några röster från ensamkommande barn. Många berättar att de inte känner sig lyssnade till. De efterfrågar fler vuxna som visar medkänsla, bland annat är det viktigt att gode män hör av sig till barnet och kollar hur det är. 

Läs mer och ladda ner rapporten


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget