2017-12-12 | Omvärldsnotiser 2017

BO: Rapport om ensamkommande som försvinner

2017-12-12

Barnombudsmannen har överlämnat en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. I rapporten lyfter de bland annat fram varför ensamkommande barn avviker från boenden som de placerats på, samt lämnar förslag på förändringar.

Barnombudsmannen konstaterar att en orsak till att barn avviker är problem som grundar sig i barnets placering.

BO:s förslag

 

  • BO förslår att statliga mottagnings- och utredningsenheter införs för bedömning av barns behov samt att boenden bättre måste anpassas efter barnets behov. 
  • Bo förslår att barn med särskilda behov bör få god man med utbildning och särskild kompetens.
  • BO anser att god man bör ha ett lagstadgat ansvar att inom ett dygn polisanmäla om ett ensamkommande barn avvikit. 
  • När ett barn återvänder bör socialtjänsten göra en behovsbedömning på samma sätt som vid ankomst, tillsammans med ett multidisciplinärt team, god man och barnet själv. 

 

Barns röster

På sidan 40 i raporten finns några röster från ensamkommande barn. Många berättar att de inte känner sig lyssnade till. De efterfrågar fler vuxna som visar medkänsla, bland annat är det viktigt att gode män hör av sig till barnet och kollar hur det är. 

Läs mer och ladda ner rapporten


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget