2017-01-26 | Omvärldsnotiser 2017

Brå föreslår häktesrutiner som minskar isolering

2017-01-26 

Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnar förslag för att minska isolering i häkte i en rapport som presenterades igår. 

Brå är en av flera aktörer som fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på åtgärder. I rapporten Att minska isolering i häkte presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

Brå identifierar sju olika hinder för isoleringsbrytande åtgärder, bland annat brist på personal, inskränkande regler och rutiner på vissa häkten samt att häktade tackar nej till isoleringsbrytande insatser.

Brå lämnar även förbättringsförslag. Till exempel bör häktenas rutiner för besök och telefonsamtal bli mer enhetliga och anpassas efter de häkten vars rutiner minskar häktades isoleringen i störst utsträckning.

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget