2017-09-13 | Omvärldsnotiser 2017

Brukarrevision av insatsen stödperson

2017-09-13

En brukarstyrd brukarrevision av insatsen stödperson har genomförts i Jönköpings län. 

Sammanlagt har 11 personer, som har eller har haft stödperson, intervjuats. Alla intervjupersoner var positiva till sin stödperson. Många hade haft sin stödperson  länge och uppgav att personkemi för det allra mesta är bra. Samtidigt visar undersökningen information om rätten till stödperson inte alltid nått fram eller uppfattats av patienterna. 

I rapportens rekommendationer lyfts framförallt informationsbriste fram: Informationen från vården måste bli bättre – och anpassas så att personen förstått. 

Ladda ner rapporten som pdf


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget