2018-10-03 | Omvärldsnotiser 2018

Delvis isolerad person har inte rätt till kontaktperson

2018-10-03

Zeteo nyheter uppger att en oenig kammarrätt beslutat att en kvinna inte har rätt till kontaktperson, eftersom hon genom sitt boende och dagliga verksamhet har tillgång till olika aktiviteter och kan träffa andra människor. 

Kvinnan anförde bland annat att hon lätt blev isolerad i sin lägenhet eftersom gemensamhetslokalen bara var öppen korta tider och då det var problem med en annan boende. Hon hade heller inga vänner och ville ta större del av kulturlivet vilket var omöjligt genom boendet där de övriga inte delade hennes musikintresse. 

Målnummer:2716-18


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget