2018-10-03 | Omvärldsnotiser 2018

Delvis isolerad person har inte rätt till kontaktperson

2018-10-03

Zeteo nyheter uppger att en oenig kammarrätt beslutat att en kvinna inte har rätt till kontaktperson, eftersom hon genom sitt boende och dagliga verksamhet har tillgång till olika aktiviteter och kan träffa andra människor. 

Kvinnan anförde bland annat att hon lätt blev isolerad i sin lägenhet eftersom gemensamhetslokalen bara var öppen korta tider och då det var problem med en annan boende. Hon hade heller inga vänner och ville ta större del av kulturlivet vilket var omöjligt genom boendet där de övriga inte delade hennes musikintresse. 

Målnummer:2716-18


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget