2019-04-08 | Omvärldsnotiser 2019

DN skriver om minskningen av lekmannaövervakare

2019-04-08

Dagens nyheter skriver i en artikel i dag om att antalet lekmannaövervakare minskat drastiskt de senaste åren. I artikeln intervjuas Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare, som uttrycker oro över utvecklingen.

Gunilla Sundblad, säger i intervjun att Kriminalvårdens satsning på evidensbaserade program snarare ökat än minskat behovet av lekmannaövervakare:

– De står för det medmänskliga stödet, samt för en tydlig koppling till det etablerade samhället. Utan de mellanmänskliga insatserna är återanpassningen dömd att misslyckas, säger hon i DN:s artkeln.

Det råder ingen brist på människor som vill engagera sig, enligt Gunilla Sundblad. Men det kräver att frivården fokuserar och lyfter de frivilligas insatser.

I artikeln intervjuas även en lekmannaövervakare och Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Här finns artikeln i DN (låst artikel)


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Översyn av barnutredningar och ungdomshem

2019-04-17 Regeringen har beslutat om åtgärder för att se över HVB-hem (hem för vård och boende), kommunernas barn- och ungdomsärenden och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Statskontoret får i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta...

Läs hela inlägget


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen föreslår ungdomsövervakning

2019-04-17 Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska användas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är ett tillräckligt  med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Enligt förslaget ska domstol få...

Läs hela inlägget


2019-04-10

Omvärldsnotiser 2019

Statistik om kontaktperson enligt LSS

2019-04-10 Ny statistik från Socialstyrelsen visat att insatsen kontaktperson enligt LSS har ökat över tid, men legat  relativt oförändrat senaste åren.. År 2017 hade totalt 19 300 personer fått en kontaktperson. Statistiken visar att både antalet insatser enligt LSS och antalet personer...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!