2019-04-08 | Omvärldsnotiser 2019

DN skriver om minskningen av lekmannaövervakare

2019-04-08

Dagens nyheter skriver i en artikel i dag om att antalet lekmannaövervakare minskat drastiskt de senaste åren. I artikeln intervjuas Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare, som uttrycker oro över utvecklingen.

Gunilla Sundblad, säger i intervjun att Kriminalvårdens satsning på evidensbaserade program snarare ökat än minskat behovet av lekmannaövervakare:

– De står för det medmänskliga stödet, samt för en tydlig koppling till det etablerade samhället. Utan de mellanmänskliga insatserna är återanpassningen dömd att misslyckas, säger hon i DN:s artkeln.

Det råder ingen brist på människor som vill engagera sig, enligt Gunilla Sundblad. Men det kräver att frivården fokuserar och lyfter de frivilligas insatser.

I artikeln intervjuas även en lekmannaövervakare och Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Här finns artikeln i DN (låst artikel)


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget

Handlingar och information om årsmötet den 28 juni 2020

Nu kan du läsa handlingarna till RFS årsmöte. Datum för RFS Årsmöte är söndagen den 28 juni. Klicka på knappen här intill för mer information.