2019-04-08 | Omvärldsnotiser 2019

DN skriver om minskningen av lekmannaövervakare

2019-04-08

Dagens nyheter skriver i en artikel i dag om att antalet lekmannaövervakare minskat drastiskt de senaste åren. I artikeln intervjuas Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare, som uttrycker oro över utvecklingen.

Gunilla Sundblad, säger i intervjun att Kriminalvårdens satsning på evidensbaserade program snarare ökat än minskat behovet av lekmannaövervakare:

– De står för det medmänskliga stödet, samt för en tydlig koppling till det etablerade samhället. Utan de mellanmänskliga insatserna är återanpassningen dömd att misslyckas, säger hon i DN:s artkeln.

Det råder ingen brist på människor som vill engagera sig, enligt Gunilla Sundblad. Men det kräver att frivården fokuserar och lyfter de frivilligas insatser.

I artikeln intervjuas även en lekmannaövervakare och Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Här finns artikeln i DN (låst artikel)


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget