2019-04-08 | Omvärldsnotiser 2019

DN skriver om minskningen av lekmannaövervakare

2019-04-08

Dagens nyheter skriver i en artikel i dag om att antalet lekmannaövervakare minskat drastiskt de senaste åren. I artikeln intervjuas Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare, som uttrycker oro över utvecklingen.

Gunilla Sundblad, säger i intervjun att Kriminalvårdens satsning på evidensbaserade program snarare ökat än minskat behovet av lekmannaövervakare:

– De står för det medmänskliga stödet, samt för en tydlig koppling till det etablerade samhället. Utan de mellanmänskliga insatserna är återanpassningen dömd att misslyckas, säger hon i DN:s artkeln.

Det råder ingen brist på människor som vill engagera sig, enligt Gunilla Sundblad. Men det kräver att frivården fokuserar och lyfter de frivilligas insatser.

I artikeln intervjuas även en lekmannaövervakare och Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Här finns artikeln i DN (låst artikel)


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget