2019-04-08 | Omvärldsnotiser 2019

DN skriver om minskningen av lekmannaövervakare

2019-04-08

Dagens nyheter skriver i en artikel i dag om att antalet lekmannaövervakare minskat drastiskt de senaste åren. I artikeln intervjuas Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare, som uttrycker oro över utvecklingen.

Gunilla Sundblad, säger i intervjun att Kriminalvårdens satsning på evidensbaserade program snarare ökat än minskat behovet av lekmannaövervakare:

– De står för det medmänskliga stödet, samt för en tydlig koppling till det etablerade samhället. Utan de mellanmänskliga insatserna är återanpassningen dömd att misslyckas, säger hon i DN:s artkeln.

Det råder ingen brist på människor som vill engagera sig, enligt Gunilla Sundblad. Men det kräver att frivården fokuserar och lyfter de frivilligas insatser.

I artikeln intervjuas även en lekmannaövervakare och Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Här finns artikeln i DN (låst artikel)


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget