2018-04-09 | Omvärldsnotiser 2018

Dom ger god man rätt att bli entledigad

2018-04-09 

Högsta domstolen har i en dom beslutat att en god man ska entledigas och godmanskapet ska upphöra, skriver Zeteo nyheter. Skälet är ett god man inte fått tag i huvudmannen.

Zeteo nyheter skriver att det i domen framkommer att “svårighet att få kontakt med huvudmannen” utgör ett svagt skäl för att bli entledigad som god man, men när det gått över två år ställs saken i ett annat ljus. Eftersom godmanskapet dessutom aldrig fungerat och överförmyndarnämnden sökt efter ersättare anser Högsta domstolen att den gode mannen ska entledigas och att godmanskapet ska upphöra.

Målnummer:Ö 4310-17 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget