2017-09-21 | Omvärldsnotiser 2017

Dom om rätt till kontaktperson enligt LSS

2017-09-21

Kammarrätten i Göteborg ger en 25-årig autistisk och synskadad kvinna rätt till kontaktperson enligt LSS, skriver Zeteo nyheter. 

Zeteo nyheter skriver bland annat: “Kvinnan nekades av både kommun och förvaltningsrätt tio av de 16 timmar insats kontaktperson som hon sökt… Kammarrätten anser dock inte att hennes boendestöd eller övriga insatser och aktiviteter innebär att hon får sina behov av fritidsaktiviteter och samvaro med andra tillräckligt tillgodosedda och att hon därför har rätt till insatsen kontaktperson enligt LSS. Insatsens omfattning och varaktighet överlämnas till kommunen att bedöma.”

Mål 945-17 


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget