2017-10-08 | Omvärldsnotiser 2017

Efterlyser diskusson om lekmannaövervakarens roll

2017-10-09

Om lekmannaövervakarens roll i dagens frivård skriver Christer Skaghammar, frivårdsinspektör, i Tidskrift för Kriminalvård, Tfk.

Christer Skaghammar uttrycker i sin text oro för den rejäla minskning av insatsen lekmannaövervakare som skett senaste tiden. Han efterlyser en diskussion om hur lekmannaövervakarens uppdrag och roll ska se ut i den moderna frivården.

Avslutningsvis skriver han: “Som med allt organisationsarbete där en förflyttning i en viss riktning önskas behövs ledningens stöd, engagemang och uthållighet. Om frivården börjar arbeta i den riktning som jag skissat ovan är det min förhoppning att lekmannaövervakarfrågan hamnar i fokus igen och att utvecklingsarbetet kan starta på allvar.” 

Läs tidskriften som pdf på Tfk:s webbplats                                       


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget