2017-11-07 | Omvärldsnotiser 2017

Enkät om att tvångsvårdas

2017-11-07

Nu är Civil Rights Defenders och RSMH:s årliga enkät om hur det är att vara tvångsvårdad. 

Enkäten vänder sig till personer som varit intagna för psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk tvångsvård, missbrukarvård eller sluten ungdomsvård, någon gång de senaste fem åren. Syftet är att inhämta synpunkter från dem som har egen erfarenhet av vården för att se var det finns brister och vad som fungerar bra. 

Läs mer och hitta länk till enkäten


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget