2017-05-11 | Omvärldsnotiser 2017

Enkät om kommuners mottagande

2017-05-11

Många kommuner upplever att mottagandet av de ensamkommande barnen har förbättrats i en rad avseenden sedan hösten 2015, enligt en enkätundersökning som Länsstyrelsen genomfört. 

Om mottagande av ensamkommande barn redovisas svaren på sid 14-15. Kommunerna har varierande uppfattning om deras möjlighet att tillgodose ensamkommande barns behov, bland annat när det gäller gode män/särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Läs rapporten här


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget