2018-03-02 | Omvärldsnotiser 2018

Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

2018-03-02 

Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, rätt att behålla sitt boende och god man. De har även tagit fram en mall för överklagan.

Barnrättsbyrån skriver: “Förvaltningsrätten konstaterar att åldersuppskrivningen, som gjorts av Migrationsverket, inte har rättsverkan för andra myndigheter förrän beslutet om uppehållstillstånd vunnit laga kraft. En myndighet som t.ex. socialtjänsten och överförmyndarnämnden kan enligt Förvaltningsrätten alltså inte enbart gå på Migrationsverkets bedömning av ålder när de fattar sina beslut. Dessa domar har resulterat i att de berörda ungdomarna som blivit uppskrivna i ålder har fått behålla sitt boende och sin god man. Vi vet dock att vissa stadsdelsförvaltningar överklagat besluten till högre instans så frågan är inte helt avgjord än.”

Barnrättsbyrån bifogar en mall för överklagan som de använt sig av.

Läs Barnrättsbyråns text


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget