2017-03-06 | Omvärldsnotiser 2017

Ensamkommande föreslås få gå klart gymnasiet

2017-03-06

Regeringen lämnade i förra veckan en proposition till riksdagen med förslag som innebär att ensamkommande barn som går i gymnasiet ska kunna få längre uppehållstillstånd än de annars fått. 

Enligt förslaget ska ungdomarna ha rätt att gå klart gymnasiet. Kravet är att de inte hoppar av skolan. När de gått klart gymnasiet får de ett halvår på sig att hitta en varaktig försörjning. De som lyckas med det ska få permanent uppehållstillstånd.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs eller lyssna på intervju med Morgon Johansson i Sveriges radio 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget