2018-11-28 | Omvärldsnotiser 2018

ETC skriver om rekrytering av gode män

2018-11-28

Tidningen ETC skriver om svårigheterna att rekrytera gode män. Flens överförmyndarverksamhet lyfts fram som ett exempel på att det faktiskt går att rekrytera.

I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen. Deras nyckel till framgång handlar mest om att ta väl hand om ställföreträdarna när de väl fått ett uppdrag, enligt Jenny Dunberg, överförmyndarhandläggare i Flen.
– Människor säger att det är skönt att det är lätt att få tag på oss. Att bara få prata med någon ger trygghet i uppdraget. Jag tror inte att större kommuner har samma tillgänglighet, säger Jenny.

Enligt Elin Molander på RFS, behöver inte kommunens storlek vara avgörande för hur väl de lyckas med rekryteringen.
– Vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse, säger hon.

 


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget


2018-12-07

Omvärldsnotiser 2018

Söderhamn: Tar inte uppdrag för pengarnas skull

2018-12-07 Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, med bland annat gode män och förvaltare, vill locka fler till föreningen. På internationella frivilligdagen visade de upp sig i Söderhamn för att få folk att engagera sig, skriver Hela Hälsingland. – Det finns alltid ett behov av...

Läs hela inlägget


2018-12-06

Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06 Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö. Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här: Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i...

Läs hela inlägget