2018-11-28 | Omvärldsnotiser 2018

ETC skriver om rekrytering av gode män

2018-11-28

Tidningen ETC skriver om svårigheterna att rekrytera gode män. Flens överförmyndarverksamhet lyfts fram som ett exempel på att det faktiskt går att rekrytera.

I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen. Deras nyckel till framgång handlar mest om att ta väl hand om ställföreträdarna när de väl fått ett uppdrag, enligt Jenny Dunberg, överförmyndarhandläggare i Flen.
– Människor säger att det är skönt att det är lätt att få tag på oss. Att bara få prata med någon ger trygghet i uppdraget. Jag tror inte att större kommuner har samma tillgänglighet, säger Jenny.

Enligt Elin Molander på RFS, behöver inte kommunens storlek vara avgörande för hur väl de lyckas med rekryteringen.
– Vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse, säger hon.

Läs artikeln på ETC:s webbplats

 


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2018

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2018

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget