2018-11-28 | Omvärldsnotiser 2018

ETC skriver om rekrytering av gode män

2018-11-28

Tidningen ETC skriver om svårigheterna att rekrytera gode män. Flens överförmyndarverksamhet lyfts fram som ett exempel på att det faktiskt går att rekrytera.

I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen. Deras nyckel till framgång handlar mest om att ta väl hand om ställföreträdarna när de väl fått ett uppdrag, enligt Jenny Dunberg, överförmyndarhandläggare i Flen.
– Människor säger att det är skönt att det är lätt att få tag på oss. Att bara få prata med någon ger trygghet i uppdraget. Jag tror inte att större kommuner har samma tillgänglighet, säger Jenny.

Enligt Elin Molander på RFS, behöver inte kommunens storlek vara avgörande för hur väl de lyckas med rekryteringen.
– Vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse, säger hon.

Läs artikeln på ETC:s webbplats

 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget