2018-11-28 | Omvärldsnotiser 2018

ETC skriver om rekrytering av gode män

2018-11-28

Tidningen ETC skriver om svårigheterna att rekrytera gode män. Flens överförmyndarverksamhet lyfts fram som ett exempel på att det faktiskt går att rekrytera.

I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen. Deras nyckel till framgång handlar mest om att ta väl hand om ställföreträdarna när de väl fått ett uppdrag, enligt Jenny Dunberg, överförmyndarhandläggare i Flen.
– Människor säger att det är skönt att det är lätt att få tag på oss. Att bara få prata med någon ger trygghet i uppdraget. Jag tror inte att större kommuner har samma tillgänglighet, säger Jenny.

Enligt Elin Molander på RFS, behöver inte kommunens storlek vara avgörande för hur väl de lyckas med rekryteringen.
– Vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse, säger hon.

Läs artikeln på ETC:s webbplats

 


2021-07-09

Omvärldsnotiser 2018

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-06-29

Omvärldsnotiser 2018

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande...

Läs hela inlägget


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget