2018-11-08 | Omvärldsnotiser 2018

Färre äldre fick kontaktperson 2017

2018-11-08

Insatsen kontaktperson för äldre minskade med en fjärdedel mellan 2016 och 2017.

Enligt statistik från Socialstyrelsen minskade antalet insatser med kontaktperson (enligt SoL) under 2017 för äldre personer med en fjärdedel, jämfört med året innan, 1260 insatser år 2017  jämfört med 1670 år 2016.

Kontaktperson/-familj, boendestöd, annat bistånd samt korttidsboende var de insatser som minskade mest procentuellt sett från 2016 till 2017. De insatser som ökade under perioden var trygghetslarm och ledsagning.

Länk till Socialstyrelsens statistik 


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget