2018-11-08 | Omvärldsnotiser 2018

Färre äldre fick kontaktperson 2017

2018-11-08

Insatsen kontaktperson för äldre minskade med en fjärdedel mellan 2016 och 2017.

Enligt statistik från Socialstyrelsen minskade antalet insatser med kontaktperson (enligt SoL) under 2017 för äldre personer med en fjärdedel, jämfört med året innan, 1260 insatser år 2017  jämfört med 1670 år 2016.

Kontaktperson/-familj, boendestöd, annat bistånd samt korttidsboende var de insatser som minskade mest procentuellt sett från 2016 till 2017. De insatser som ökade under perioden var trygghetslarm och ledsagning.

Länk till Socialstyrelsens statistik 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget