2017-11-13 | Omvärldsnotiser 2017

Felaktig information inför åldersbedömningar

2017-11-13

Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna, uppger Svt.

Två gode män i Malmö berättar att de vid en informationsträff i våras fick informationen att om någon av de fyra läkare som är med på bedömningen tycker olika, så ska ungdomen bedömas vara under 18 år.

Men den informationen var fel. När svaren kom, visade det sig att Rättsmedicinalverket inte alls hade gett utrymme för den sortens tvivel. Om mätningen av tänderna visar en sak, och knälederna en annan, så blir ungdomen ändå bedömd att vara över 18 år.

Migrationsverkets stabsjurist Heléne Hedebris uppger att det faktum att de fått felaktig information innan den medicinska åldersbedömningen inte kommer påverka själva bedömningen, däremot kan de ha rätt till skadestånd.

”Felaktig information av denna typ kan medföra skadeståndsskyldighet för Migrationsverket enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen men inte ändrade beslut enligt utlänningslagen.”

– Den här skadeståndsskyldigheten är ju reglerad i lag, och då kan man ju som enskild person alltid rikta ett skadeståndsanspråk mot en myndighet, säger Anna Lindblad på Migrationsverket.

Läs hela artikeln på Svt:s webbplats


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget