2017-11-13 | Omvärldsnotiser 2017

Felaktig information inför åldersbedömningar

2017-11-13

Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna, uppger Svt.

Två gode män i Malmö berättar att de vid en informationsträff i våras fick informationen att om någon av de fyra läkare som är med på bedömningen tycker olika, så ska ungdomen bedömas vara under 18 år.

Men den informationen var fel. När svaren kom, visade det sig att Rättsmedicinalverket inte alls hade gett utrymme för den sortens tvivel. Om mätningen av tänderna visar en sak, och knälederna en annan, så blir ungdomen ändå bedömd att vara över 18 år.

Migrationsverkets stabsjurist Heléne Hedebris uppger att det faktum att de fått felaktig information innan den medicinska åldersbedömningen inte kommer påverka själva bedömningen, däremot kan de ha rätt till skadestånd.

”Felaktig information av denna typ kan medföra skadeståndsskyldighet för Migrationsverket enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen men inte ändrade beslut enligt utlänningslagen.”

– Den här skadeståndsskyldigheten är ju reglerad i lag, och då kan man ju som enskild person alltid rikta ett skadeståndsanspråk mot en myndighet, säger Anna Lindblad på Migrationsverket.

Läs hela artikeln på Svt:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget