2021-06-29 | Omvärldsnotiser

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande diskussionsfrågor.


2021-11-17

Omvärldsnotiser

RFS-medlem intervjuad av Kriminalvården

Nu kan du läsa om pensionerade polisen Alf Svensk, biträdande övervakare och medlem i Söderhamns Frivilliga samhällsarbetare, på Kriminalvårdens hemsida. Där berättar han om sitt uppdrag och varför det ideella engagemanget är viktigt. - Jag försöker morska upp de jag möter,...

Läs hela inlägget


2021-10-07

Omvärldsnotiser

Utredning ska granska SiS- och HVB-hem

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för att granska förhållandena på SiS- och HVB-hem. Bland annat ska man se över och säkerställa personalens kompetens. Detta efter flera larm om missförhållanden på hem för vård och boende (HVB) och på Statens institutionsstyrelse...

Läs hela inlägget


2021-07-09

Omvärldsnotiser

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget