2017-02-21 | Omvärldsnotiser 2017

Flera kommuner sänker arvoden för gode män

2017-02-21 

Sveriges Radio rapporterar att flera gode män för ensamkommande barn hoppar av sina uppdrag i samband med att många kommuner nu sänker arvodena. 

I inslaget uppger Åsa Fuhrén-Thulin, sektionschef för socialtjänsten hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, att kommunerna ser sig tvungna att göra det, eftersom regeringen från och med juli kommer betala ut en lägre ersättning till kommunerna för ensamkommande barn.

Enligt Sveriges radio får SKL nu signaler om att gode män hoppar av, och att det blivit svårare att få tag i nya.

– Det finns en risk att det blir svårt fortsättningsvis att få tag i gode män, säger Fuhrén-Thulin till Sveriges radio. 

Läs eller lyssna på inslaget på Sveriges Radio


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget