2018-08-22 | Omvärldsnotiser 2018

Forskningsprojekt om att ha god man

2018-08-22

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs har startat samarbete med Mälardalens Högskola. I ett forskningsprojekt vill de ta reda på hur det är att som vuxen leva med hjälp av en god man eller förvaltare.

– Vi vill veta vad brukarna tycker om vår verksamhet. Vartannat år samlar vi in ställföreträdarnas synpunkter genom en enkät, men vad huvudmännen tycker vet vi inte. Vi har aldrig frågat. Nu räknar vi med att få kunskap och inspiration till verksamhetsutveckling, överenskommelser, granskning och uppföljning. Vi vill tillsammans med ett forskarnätverk hitta metoder att kommunicera även med brukare som inte kan fylla i enkäter, säger Anita Neuhaus, ordförande i överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget