2017-04-19 | Omvärldsnotiser 2017

Förslag om höjt arvode till ställföreträdare

2017-04-19 

Överförmyndarenämnden i Kristinehamn har föreslagit att arvodet till ställföreträdare ska höjas från tio till tolv procent av basbeloppet, skriver Kristinehamnsposten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig under tisdagen bakom förslaget och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndens förslag. Detta under förutsättning att övriga kommuner som representeras i nämnden fattar samma beslut.

Lär artikeln i Kristinehamnsposten


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget