2017-05-18 | Omvärldsnotiser 2017

Fortsatt rätt till kontaktperson

2017-05-18 

En kvinna som varit beviljad kontaktperson sedan 2009 får rätt till fortsatt insats av kammarrätten, skriver Zeteo nyheter.

Zeteo nyheter skriver: “Kvinnan som bor i särskilt boende med personal, har aktiviteter fem dagar i veckan och har besök av sin pappa varannan vecka. Det bedömde underinstanserna vara tillräckligt goda levnadsvillkor och att kvinnan därför inte längre hade behov av insatsen. Men Kammarrätten i Göteborg gör en annan bedömning med hänvisning till att ingenting egentligen har förändrats sedan det gynnande beslutet 2009, och att kvinnan därför har rätt till fortsatt insats.”

Målnummer 6917-16


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget