2017-12-22 | Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22

FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt “Från snack till verkstad” har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten. 

FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av socialtjänsten, trots att ingenting väsentligt har ändrats i individens situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.

FUB skriver att kontaktpersonen är Kristoffers brygga ut i samhället och hans möjlighet att träffa människor utanför den dagliga verksamheten och gruppbostaden.

 


2021-07-09

Omvärldsnotiser 2017

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-06-29

Omvärldsnotiser 2017

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande...

Läs hela inlägget


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2017

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget