2017-03-02 | Omvärldsnotiser 2017

Insändare från RFS-förening

2017-03-02

I en insändare i Sydsvenskan skriver Lunds frivilliga samhällsarbetare att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven bör få bo kvar i kommunen under överklagningstiden. 

Föreningen skriver i sin insändare: “Vi i Föreningen Lunds frivilliga socialarbetare som bland annat organiserar gode män för ensamkommande flyktingbarn vädjar till Lunds kommun att ompröva sitt beslut och ändra det till att kommunen åtar sig att behålla ansvaret för den unge under överklagningstiden. Både den enskildes rättsäkerhet och humanistiska principer talar för detta.”

Läs insändaren i Sydsvenskan


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget