2018-04-23 | Omvärldsnotiser 2018

Inslussningsprogram för villkorligt frigivna

2018-04-23

Kriminalvården får i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning.

Programmet ska utgå från inslussningsutredningens förslag. Det blir upp till Kriminalvården att utforma den kommande försöksverksamheten, tillsammans med de andra berörda aktörerna. Utgångspunkten är att innehållet ska anpassas efter varje individs behov, men utredningen som ligger till grund för uppdraget nämner exempel på åtgärder som kan finnas med i programmet, bland annat inledande sysselsättningsgaranti, budget- och skuldrådgivning samt tillhandahållande av en stödperson.

Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och ska pågå till och med den 30 juni 2020.

Brottsförebyggande rådet ska få i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs rapporten Inslussning – en idéskiss


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2018

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget