2018-11-15 | Omvärldsnotiser 2018

JO-kritik mot utebliven kontaktfamilj

2018-11-15

JO kritiserar Landskrona kommun för att inte ha lyckats tillsätta en kontaktfamilj till dotter som fått insatsen beviljad, skriver Helsingborgs dagblad.

Justitieombudsmannen konstaterar att det visserligen har gjorts vissa försök att verkställa beslutet, och utsetts en kontaktperson, men att det inte är tillräckligt.

– Ärendet synes ha legat utan åtgärder månader i sträck, vilket är anmärkningsvärt, skriver JO Thomas Norling, som anser att nämnden varit alltför passiv i sina ansträngningar.

Dessutom får Landskrona kritik för att ha brutit mot socialtjänstlagen, det vill säga kravet att inom tre månader rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts. Kommuner som bryter mot detta kan även åläggas att betala en särskild avgift.

Läs hela artikeln i Helsingborgs dagblad


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget