2018-11-15 | Omvärldsnotiser 2018

JO-kritik mot utebliven kontaktfamilj

2018-11-15

JO kritiserar Landskrona kommun för att inte ha lyckats tillsätta en kontaktfamilj till dotter som fått insatsen beviljad, skriver Helsingborgs dagblad.

Justitieombudsmannen konstaterar att det visserligen har gjorts vissa försök att verkställa beslutet, och utsetts en kontaktperson, men att det inte är tillräckligt.

– Ärendet synes ha legat utan åtgärder månader i sträck, vilket är anmärkningsvärt, skriver JO Thomas Norling, som anser att nämnden varit alltför passiv i sina ansträngningar.

Dessutom får Landskrona kritik för att ha brutit mot socialtjänstlagen, det vill säga kravet att inom tre månader rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts. Kommuner som bryter mot detta kan även åläggas att betala en särskild avgift.

Läs hela artikeln i Helsingborgs dagblad


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget


2018-12-07

Omvärldsnotiser 2018

Söderhamn: Tar inte uppdrag för pengarnas skull

2018-12-07 Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, med bland annat gode män och förvaltare, vill locka fler till föreningen. På internationella frivilligdagen visade de upp sig i Söderhamn för att få folk att engagera sig, skriver Hela Hälsingland. – Det finns alltid ett behov av...

Läs hela inlägget


2018-12-06

Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06 Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö. Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här: Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i...

Läs hela inlägget