2018-11-15 | Omvärldsnotiser 2018

JO-kritik mot utebliven kontaktfamilj

2018-11-15

JO kritiserar Landskrona kommun för att inte ha lyckats tillsätta en kontaktfamilj till dotter som fått insatsen beviljad, skriver Helsingborgs dagblad.

Justitieombudsmannen konstaterar att det visserligen har gjorts vissa försök att verkställa beslutet, och utsetts en kontaktperson, men att det inte är tillräckligt.

– Ärendet synes ha legat utan åtgärder månader i sträck, vilket är anmärkningsvärt, skriver JO Thomas Norling, som anser att nämnden varit alltför passiv i sina ansträngningar.

Dessutom får Landskrona kritik för att ha brutit mot socialtjänstlagen, det vill säga kravet att inom tre månader rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts. Kommuner som bryter mot detta kan även åläggas att betala en särskild avgift.

Läs hela artikeln i Helsingborgs dagblad


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget