2017-05-12 | Omvärldsnotiser 2017

JO kritiserar avsaknad av motivering

2017-05-12 

En förvaltare var missnöjd med överförmyndarnämndens beslut om sänkt arvode och att det inte motiverades. Ärendet anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, som kritiserar att motivering saknas, skriver Hela Hälsingland. 

JO konstaterar att det var fel att arvodesbeslutet saknade en motivering, trots att det handlade om myndighetsutövning mot förvaltaren och beslutet gick henne emot. Nämnden skulle ha motiverat beslutet, helst i dess helhet men i varje fall i de delar som gick förvaltaren emot, skriver Hela Hälsningland.

Läs artikeln i Hela Hälsingland


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget